iTunes'de izlemek için tıklayınız: http://itunes.apple.com/us/podcast/13-ulusal-perinatoloji-kongresi/id445558475

Kurslar


Perinatal Genetik ve Postmortem Tanı Kursu - 13 Nisan 2011


Oturum 1

 • VideoAgent.tv'de izle Klinikçiler için temel genetik ve genetik hastalıklara yaklaşım (Serdar Ceylaner)  
 • VideoAgent.tv'de izle Fetal postmortem muayene ve düşük materyalinden kromozom analizi (Gülay Ceylaner)  
Oturum 2
 • VideoAgent.tv'de izle Fetal Otopsi: Perinatal Mortalitenin Değerlendirilmesi (Erdener Özer)  
 • VideoAgent.tv'de izle Plasenta: Patolojik İncelemenin Önemi (Neşe Karadağ)  
Oturum 3
 • VideoAgent.tv'de izle Genetik Hastalıklarda Bilgi Toplama Teknikleri ve Kullanılan Materyaller, Sık Görülen Genetik Hastalıklar (Gülay Ceylaner)  
Oturum 4
 • VideoAgent.tv'de izle Tartışma: Ultrason Bulgularının Yorumu (Murat Yayla, Serdar Ceylaner)  

Perinatal Ultrasonografi Kursu - 13 Nisan 2011 Birinci Trimester
 • VideoAgent.tv'de izle Erken Gebelik Haftalarında Normal Ultrason Bulguları (Yeşim Baytur)  
 • VideoAgent.tv'de izle 11 - 14. Haftada Fetal Anatomi Değerlendirmesi (Yakup Erata)  
 • VideoAgent.tv'de izle 11 - 14. Haftada Fetal Kromozomal Anomali Belirteçleri (Turgay Şener)  
İkinci Trimester
 • VideoAgent.tv'de izle İkinci Trimesterde Fetal Anatomi Değerlendirmesi (H. Alper Tanrıverdi)  
 • VideoAgent.tv'de izle İkinci Trimesterde Hangi Anomaliler Atlanmamalı? (Lütfü Önderoğlu)  
 • VideoAgent.tv'de izle Geç Gebelik Döneminde Saptanabilen Anomaliler (Ebru Tarım)  
 • VideoAgent.tv'de izle Plasenta ve Eklerinin Ultrasonografisi (Asim Kurjak)  
 • VideoAgent.tv'de izle İkiz Gebeliklerin Yönetiminde Ultrasonografi (Cihat Şen)  


Obstetrik Aciller Kursu - 13 Nisan 2011 Antepartum Aciller
 • VideoAgent.tv'de izle Erken Gebelikte Kanamalara Yaklaşım (Ebru Tarım)  
 • VideoAgent.tv'de izle Plasenta Previa (Mekin Sezik)  
 • VideoAgent.tv'de izle Plasenta Dekolmanı (Gökhan Göynümer)  
 • VideoAgent.tv'de izle Eklampsi ve Hellp Yönetimi (Selahattin Kumru)  
İntrapartum Aciller
 • VideoAgent.tv'de izle Uterus İnversiyonu (Özlem Pata)  
 • VideoAgent.tv'de izle Uterus Rüptürü (Mertihan Kurdoğlu)  
 • VideoAgent.tv'de izle Plasenta Yapışma Anomalileri (Soner Recai Öner)  
 • VideoAgent.tv'de izle Omuz Distosisi ve Makat Gelişte Baş Takılması (Elif Gül Yapar Eyi)  
Postpartum Aciller
 • VideoAgent.tv'de izle Postpartum Kanamada Yönetim (Hakan Kanıt)  
 • VideoAgent.tv'de izle Kan Ürünlerinin Transfüzyonunda Ana Prensipler (Arif Güngören)  
 • VideoAgent.tv'de izle Amniotik Sıvı Embolisi (İlker Arıkan)  
 • VideoAgent.tv'de izle Pratik Uygulama: Gebelerde Kardiopulmoner Ressüsitasyon ve Bakri Balon Uygulamaları (Arif Güngören, Hakan Camuzcuoğlu, Ebru Dikensoy)  Kongre Oturumları

14 Nisan 2011

Gebelikte Hipertansiyon
 • VideoAgent.tv'de izle Ultrasonografi ile Preeklampsi Tahmini (Arif Güngören)  
 • VideoAgent.tv'de izle Eklampsi Yönetiminde Deneyimlerimiz (Girija Wagh)  

PIH Komplikasyonları
 • VideoAgent.tv'de izle Preeklampsi Etyoloji ve Sınıflama (Rıza Madazlı)  
 • VideoAgent.tv'de izle Hellp Sendromu: Pratik Yaklaşım (Sanjay Gupte)  
 • VideoAgent.tv'de izle Maternal Plasmada Hücre Dışı RNA ile Preeklampsi Öngörüsü (Noroyono Wibowo)  

Gebelikte Diyabet
 • VideoAgent.tv'de izle Diyabetik Gebe Takibi (Ercüment Müngen)  
 • VideoAgent.tv'de izle Diyabetik Gebelerde Beslenme ve Egzersiz (Özlem Pata)  
 • VideoAgent.tv'de izle Gebelik Diyabetinde Tedavi Yöntemleri (Ayşe Sertkaya)  
 • VideoAgent.tv'de izle Diyabetik Gebede Preterm Eylem Yönetimi (Ayşe Kafkaslı)  

Çoğul Gebelikler
 • VideoAgent.tv'de izle Türkiye'de İkiz Gebeliklerin Epidemiyolojisi (Murat Yayla)  
 • VideoAgent.tv'de izle Preterm İkizlerde Yönetim (Okan Özkaya)  

6.Türk-Gürcü Perinatoloji Ortak Toplantısı
 • VideoAgent.tv'de izle Hasta İsteği ile Sezaryen (Mekin Sezik)  
 • VideoAgent.tv'de izle Kronik Feto Plasental Yetmezlik ve Fetal Büyüme Geriliği Tedavisinde Homotoksikoloji (Nana Gvetadze)  


15 Nisan 2011


Riskli Gebelikler
 • VideoAgent.tv'de izle Doğumda Fetal Hipoksi (İntrauterin Kronik Hipoksi, Tanı ve Yönetimi) (Serdar Yalvaç)  
 • VideoAgent.tv'de izle Doğum Öncesinden Doğum Sonrasına (Kalbiye Yalaz)  
 • VideoAgent.tv'de izle Doğum İndüksiyonu ve Yönetimi (Ömer Kandemir)  
 • VideoAgent.tv'de izle Obstetrik Güvenilirlik ve Sorumluluk (Isis Amer Wahlin)  

Pospartum Kanamalar
 • VideoAgent.tv'de izle PP Kanama ve Risk Faktörleri (Umut Dilek)  
 • VideoAgent.tv'de izle PP Kanamada Klinik ve Hipovolemik Şok (Selahattin Kumru)  
 • VideoAgent.tv'de izle PP Kanamada Medikal ve Cerrahi Yaklaşımlar (Ahmet Yalınkaya)  
 • VideoAgent.tv'de izle PP Kanamaya Bağlı Ölümleri Önleyici Tedbirler (Özgür Deren)  
 • VideoAgent.tv'de izle Pospartum Kanamalar - Tartışma  

Tarama Testleri
 • VideoAgent.tv'de izle Trizomi 21 Taramasında Farklı Biyokimyasal ve Ultrasonografik Modeller (Thomas Everett)  
 • VideoAgent.tv'de izle Birinci Trimester Anöploidi Taraması (Giovanni Monni)  
 • VideoAgent.tv'de izle Fetal Kalp Taraması (Cihat Şen)  
 • VideoAgent.tv'de izle Gebelik Diyabeti Taramasında Yeni Yaklaşımlar (Ertan Adalı)  

Ultrasonografi
 • VideoAgent.tv'de izle Sık Yapılan Obstetrik Ölçüm Hatalarının Klinik Yansımaları (Thomas Everett)  
 • VideoAgent.tv'de izle Preeklampside Fetal Beyin Fonksiyonunun 4d ile Değerlendirilmesi (Asım Kurjak)  
 • VideoAgent.tv'de izle Plasenta, Umbilikal Kordon ve Zarların Ultrasonografik Değerlendirmesi (A. Turgay Şener)  
 • VideoAgent.tv'de izle Perinatal Doppler (Yakup Erata)  

Günün Değerlendirilmesi
 • VideoAgent.tv'de izle Günün Değerlendirilmesi (Ercüment Müngen)  


16 Nisan 2011


IUGR ve Preterm Doğum
 • VideoAgent.tv'de izle IUGR ve Preterm Doğum: Antenatal Stratejiler (Lütfü Önderoğlu)  
 • VideoAgent.tv'de izle Kısa Serviks; Tanı ve Tedavi (Serdar H. Ural)  
 • VideoAgent.tv'de izle Iugr; Tanıda Yeni Görüşler (Jason Gardosi)  
 • VideoAgent.tv'de izle Fetal Büyüme Kısıtlılığı Olan Preterm Eylemde Antenatal Kortikosteroid Kullanımının Risk ve Yararları (Alex Vidaeff)  
 • VideoAgent.tv'de izle Extreme Preterm Doğumda Perinatal Yönetim (Thomas Everett)  
 • VideoAgent.tv'de izle IUGR ve Preterm Doğum - Tartışma  

Yeni Doğan Sorunları
 • VideoAgent.tv'de izle Perinatal Asfiksinin Önlenmesi ve Yönetimi (Neslihan Tekin)  
 • VideoAgent.tv'de izle Çoğul Gebeliklerde Neonatal Sorunlar (Nilgün Kültürsay)  
 • VideoAgent.tv'de izle Türkiye' de ve Dünya' da Prematüre Bebek Mortalite ve Morbiditesi (Asuman Çoban)  
 • VideoAgent.tv'de izle Küçük Prematürelerin Sağlıklı Sağ Kalımı İçin Bütüncül Perinatal Yaklaşım (Saadet Arsan)  
 • VideoAgent.tv'de izle Yeni Doğan Sorunları - Tartışma  

Adli Tıbbi Sorunlar
 • VideoAgent.tv'de izle Hata Nedir? Komplikasyon Nedir? (Seyfettin Uludağ)  
 • VideoAgent.tv'de izle Adli Olgularda Hekim Stratejisi Ne Olmalıdır? (Nezih Varol)  
 • VideoAgent.tv'de izle Uygulama Standartları Nelerdir? (H. Alper Tanrıverdi)  
 • VideoAgent.tv'de izle Olgu Sunumları (Nezih Varol)  
 • VideoAgent.tv'de izle Adli Tıbbi Sorunlar - Tartışma (Katılımcılar)  

MS Tag Reader

 
LookUs