TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ

Güncelleme Oturumu GO1 - Girişimsel Bronkoskopi'de Güncel Konular (Olgu Sunumları İle)
16 Ekim 2011 Pazar 15:45-17:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Dinamik Havayolu Kollapsi (Serdar Erturan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Endobronşial Volüm Küçültme (Turhan Ece)
 • VideoAgent.tv'de izle  Alveoloskopi (Levent Dalar)
İnteraktif Olgu Sunumları IO - Akciğerlerde Enfeksiyöz, Non-Enfeksiyöz Hastalık Ayrımı
16 Ekim 2011 Pazar 10:15-11:30 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgu Sunumları (Tülin Çağatay)
IO2 - Olgu Sunumları İle Pulmoner Vaskülitler
17 Ekim 2011 Pazartesi 12:00-13:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgu Sunumları ile Pulmoner Vaskülitler (Aydın Yılmaz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgu Sunumları ile Pulmoner Vaskülitler (Oğuz Uzun)
IO3 - Akciğer Kanseri Radyolojisi
18 Ekim 2011 Salı 14:00-15:15 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgu sunumu (Canan Akman)
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgu sunumu (Berna Eren Kömürcüoğlu)
Karşıt Görüş KG3 - İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında Bronkoskopinin Rolü
17 Ekim 2011 Pazartesi 14:45-16:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Vardır (Momen Wahidi)
 • VideoAgent.tv'de izle  Yoktur (Metin Akgün)
KG1 - Torakoskopi
17 Ekim 2011 Pazartesi 12:00-13:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Medikal? Cerrahi? (Muzaffer Metintaş, Erdal Okur)
KG2
17 Ekim 2011 Pazartesi 12:00-13:00 / Salon E
  VideoAgent.tv'de izle  Nanopartikül… Geleceğin Korkulu Rüyası… (İbrahim Akkurt)
KG4 - Mekanik Ventilasyon Modları: Eski Mi? Yeni Mi?
18 Ekim 2011 Salı 12:00-13:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Konvansiyonel Modlar (Akın Kaya)
 • VideoAgent.tv'de izle  Dual Modlar (Cenk Kıraklı)
Konferans K2 - Olgularla Interstisyel Akciğer Hastalıklarında Akut Ataklar
16 Ekim 2011 Pazar 17:20-18:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Acute Attacks in Interstitial Lung Diseases (Athol U. Wells)
K1 - Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
16 Ekim 2011 Pazar 12:00-13:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (Johan Verbraecken)
Konfrans K3 - Avrupa'da Osas Yönetimi
16 Ekim 2011 Pazar 17:20-18:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Management of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Europe (Johan Verbraecken)
Mini Konferanslar MK1 - Prof. Dr. Sevtap Sipahi Demirkök Anısına
16 Ekim 2011 Pazar 12:00-13:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Anma Konuşması (Oğuzhan Okutan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Pulmoner Fibrozis Patolojisinde Rol Oynayan Moleküler Mekanizmalar (Füsun Öztay)
 • VideoAgent.tv'de izle  Steroide Dirençli Sarkoidozda Tedavi Seçenekleri (Athol U. Wells)
MK2
16 Ekim 2011 Pazar 12:00-13:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Cerrahide Lenf Nodu Diseksiyonu, Standart Nedir? Ne Olmalı? (Semih Halezeroğlu)
 • VideoAgent.tv'de izle  Hiperbarik Oksijen Tedavisi Nedir? Uygulamalarla İlgili Göğüs Hastalıkları Kliniklerine Yol Gösteren Unsurlar (Selin Gamze Sümen)
MK5
16 Ekim 2011 Pazar 17:20-18:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Bebek, Çocuk Ve Yetişkinlerde Aerosol Cihazların Kullanımına Yönelik Kılavuzlar: Hangisini Seçmeli ve Neden? (Arzu Arı)
 • VideoAgent.tv'de izle  Nebulizasyon Tedavisi Kime? Ne Zaman? (Emel Ceylan)
MK4
16 Ekim 2011 Pazar 15:45-17:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Suda Boğulma (Şamil Aktaş)
 • VideoAgent.tv'de izle  Toksik Gaz İnhalasyonu (Alper Yosunkaya)
MK6
16 Ekim 2011 Pazar 17:20-18:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Yetersiz Öksürükte "COUGH ASSIST" (Öksürük Desteği) Kullanımı (Gökşen Kuran)
 • VideoAgent.tv'de izle  INTEDA 1 Çalışması Verileri (Zafer Çalışkaner)
MK8
17 Ekim 2011 Pazartesi 12:00-13:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Bronşiyal Astımda Termoplasti (Momen Wahidi)
 • VideoAgent.tv'de izle  Tıpta Veri Tabanlarının Kullanımı (Özlem Serpil Çakmakkaya)
MK7
17 Ekim 2011 Pazartesi 10:15-11:30 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Nöroendokrin Tümörler (Patolojik Sınıflama, Tanı ve Tedavi Yaklaşımı) (Ufuk Yılmaz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Nöroendokrin Tümörlerde Cerrahinin Yeri (Sudish Murthy)
MK9
17 Ekim 2011 Pazartesi 12:00-13:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Pnömonilerde Skorlama Sistemleri ve Kullanılabilirliği (Richard Wunderink)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kombinasyon Tedavisi ile Sonuç Alınamayan Astım Hastalarında Tedavi Yaklaşımları (Figen Atalay)
MK10
18 Ekim 2011 Salı 08:30-09:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Kontrolü Güç Astımda Tiotropium (Zeynep Ferhan Özşeker)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH:Her Hasta Tedavi Edilmeli Midir? (Evre Ve Fenotipler Bazında) (Mukadder Çalıkoğlu)
MK11
18 Ekim 2011 Salı 12:00-13:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Tüberkülozda Moleküler Epidemiyoloji ve Direnç Testleri (Kaya Köksalan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Astımda İnhaler Steroidler Kesilebilir Mi? Ne Zaman? (Bilun Gemicioğlu)
Panel P1 - Kadın ve Akciğer Hastalıkları
16 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH ve Kadın (Esra Uzaslan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Astım ve Kadın (Dane Ediger)
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer kanseri ve kadın (Günay Aydın)
P8 - Kanserli Hastada Yoğun Bakım Kavramı
16 Ekim 2011 Pazar 15:45-17:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Kanserli Hastada Yoğun Bakım Kabul Kriterleri (Arzu Topeli İskit)
 • VideoAgent.tv'de izle  Akut Solunum Yetmezliği: Nedenleri ve Tanısal Yaklaşım (Müge Aydoğdu)
 • VideoAgent.tv'de izle  Yoğun Bakımda Yaşam Desteği: Nereye Kadar? (Daniel De Backer)
P5 - Transplantasyon; Neredeyiz? Ne Yapmalıyız?
16 Ekim 2011 Pazar 10:15-11:30 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Dünya'da Başarılı Olanlar Nasıl Yapıyor? (Sudish Murthy)
 • VideoAgent.tv'de izle  Türkiye'de Neredeyiz? Ne Yapmalıyız? (Alper Toker)
 • VideoAgent.tv'de izle  Operasyon Sonrası Hasta Takibi Ve Sorunlar (Levent Dalar)
P6 - Ventilatörle İlişkili Olmayan Hastane Kökenli Pnömoniler
16 Ekim 2011 Pazar 14:00-15:15 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Tanım ve Risk Faktörleri (Günay Aydın)
 • VideoAgent.tv'de izle  Tanıda Laboratuar Yöntemlerinin Rasyonel Kullanımı (Beyza Ener)
 • VideoAgent.tv'de izle  Tedavi ve Korunma (Richard Wunderink)
P9 - KOAH'ta Destek Tedavi
16 Ekim 2011 Pazar 15:45-17:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Beslenme (Habibe Şahin)
 • VideoAgent.tv'de izle  Egzersiz Eğitimi (Pınar Ergün)
 • VideoAgent.tv'de izle  Psikososyal Destek (Ayşin Noyan)
P3 - Pulmoner Tromboembolide Fizyopatoloji ve Klinik Yaklaşım - Prof. Dr. Tülin Oruç Anısına
16 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Pulmoner Vasküler Sistem ve Fiziksel Okrüzyonu (Lütfi Çakar)
 • VideoAgent.tv'de izle  Bronkospazm Oluşumunu Etkileyen Mekanizma (Funda Coşkun)
 • VideoAgent.tv'de izle  Pulmoner Emboliye Tanısal Yaklaşım (Oğuzhan Okutan)
P7 - Çocuk Göğüs Hastalıklarındaki Güncel Gelişmeler
16 Ekim 2011 Pazar 14:00-15:15 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Astım (Nihat Sapan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Tüberküloz (Zafer Ecevit)
 • VideoAgent.tv'de izle  Interstisyel Hastalıklar (Nural Kiper)
P4 - Anti TNF İlaç Kullanımı ve TBC
16 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Anti TNF İlaçlar ve Tüberküloz Patogenezi (Faruk Çiftçi)
 • VideoAgent.tv'de izle  Profilaktik Tedavi ve İzlem Kriterleri (Tülin Çağatay)
 • VideoAgent.tv'de izle  Türkiye Deneyimleri (Klinik Çalışmalar) (Ali Fidan)
P10 - Akciğer Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon
17 Ekim 2011 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Tanı (Sevda Şener Cömert)
 • VideoAgent.tv'de izle  Tedavi (Athol Wells)
 • VideoAgent.tv'de izle  İzlem (Oğuzhan Okutan)
P15 - KHDAK'nin Sistemik Tedavisinde Yenilikler
17 Ekim 2011 Pazartesi 16:30-17:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  EGFR Mutasyonları ve Diğer Hedef Stratejileri (Ferah Ece)
 • VideoAgent.tv'de izle  Bireyselleştirilmiş Tedavi (Rudolf Huber)
 • VideoAgent.tv'de izle  İdame Tedavi (Meral Gülhan)
P11 - Şok ve Yönetimi
17 Ekim 2011 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Hangi Tip Şok? (Serpil Göçmen Öcal)
 • VideoAgent.tv'de izle  Cerrahi Yoğun Bakımda Şok (Kaya Yorgancı)
 • VideoAgent.tv'de izle  Sıvı Replesmanı ve Inotrop/Vasopresor Kullanımında Temel Prensipler (Daniel De Backer)
P12 - Akciğer Grafisinde Gözden Kaçanlar ve BT'de Yanılgılar
17 Ekim 2011 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Grafilerinde Görünmeyenler ve Gözden Kaçanlar (Macit Arıyürek)
 • VideoAgent.tv'de izle  Toraks BT'de Tuzaklar ve Hata Nedenleri (Çetin Atasoy)
P14 - Preoperatif Kardiyopulmoner Değerlendirme
17 Ekim 2011 Pazartesi 14:45-16:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Toraks Cerrahisinde Kardiyolojik Değerlendirme (Mehmet Kutlu Çelenk)
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Cerrahisinde Preoperatif Pulmoner Değerlendirme (Benan Çağlayan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Dışı Cerrahide Preoperatif Pulmoner Değerlendirme (Filiz Koşar)
P16 - Hipereozinofilik Sendromlar
17 Ekim 2011 Pazartesi 16:30-17:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Hipereozinofili ve Akciğerler (Mehmet Gencer)
 • VideoAgent.tv'de izle  Hipereozinofili ve Diğer Sistem Hastalıkları (Münevver Erdinç)
 • VideoAgent.tv'de izle  Tedavi (Günseli Kılınç)
P13 - KOAH Dışı Hastalıklarda Pulmoner Rehabilitasyon
17 Ekim 2011 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Kas Hastalıkları (Semra Oğuz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Rezeksiyonu (Aysel Yıldız)
 • VideoAgent.tv'de izle  Bronşektazi (Nilgün Gürses)
P26 - Sigara Bırakma Tedavileri
18 Ekim 2011 Salı 15:45-17:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Psikolojik Tedavi Yaklaşımları (Mert Savrun)
 • VideoAgent.tv'de izle  Güncel Farmakolojik Tedavi (Tunçalp Demir)
 • VideoAgent.tv'de izle  Zarar Azaltma (Şermin Börekçi)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kanıta Dayalı Olmayan Yaklaşımlar (Funda Coşkun)
P17 - Masif Pulmoner Emboli'de Trombolotik Tedavi Kime, Ne Zaman, Nasıl?
18 Ekim 2011 Salı 08:30-09:45 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Endikasyon ve Kontrendikasyon (Serhat Fındık)
 • VideoAgent.tv'de izle  Uygulama Yöntemleri (Metin Akgün)
 • VideoAgent.tv'de izle  Komplikasyonların Yönetimi ve Takip (Şevket Özkaya)
P20 - Sık Karşılaşılan Akciğer Hastalıklarında Meslek İlişkisi
18 Ekim 2011 Salı 10:15-11:30 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Astım (Arif Keleşoğlu)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH (Fatma Evyapan)
 • VideoAgent.tv'de izle  İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (Nilüfer Kongar)
P23 - Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları
18 Ekim 2011 Salı 14:00-15:15 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Mesleki Solunum Hastalıklarının Tıbbi Yönü (Nilüfer Kongar)
 • VideoAgent.tv'de izle  Yasal Tanı Sorunları (Kaan Karadağ)
 • VideoAgent.tv'de izle  Sosyal Yaklaşım Sorunları (Osman Elbek)
P27 - Medikal İnoperable Erken Evre Akciğer Kanserinde Alternatif Tedaviler
18 Ekim 2011 Salı 15:45-17:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Cerrahi Yaklaşım (Kamil Kaynak)
 • VideoAgent.tv'de izle  Yeni Radyoterapi Yöntemleri (Emre Merdan Fayda)
 • VideoAgent.tv'de izle  Radyo Frekans (Fatih Boyvat)
P21 - Spor ve Akciğerler
18 Ekim 2011 Salı 10:15-11:30 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Sporcularda Solunum Sisteminin Değerlendirilmesi (Gökhan Metin)
 • VideoAgent.tv'de izle  Sporcularda Akciğerlerin Performansa Katkısı (Sadi Kurdak)
 • VideoAgent.tv'de izle  Sık Görünen Tablolar: Egzersize Bağlı Bronkospazm (Fadıl Özyener)
P24 - OSAS ve Özel Durumlar
18 Ekim 2011 Salı 14:00-15:15 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Üst Solunum Yolu Rezistansı Sendromu (Selma Fırat Güven)
 • VideoAgent.tv'de izle  Pozisyon ve REM bağımlı OSAS (Handan İnönü)
P18 - Solunum Sisteminin Kronik Hastalıkları ve Uyku
18 Ekim 2011 Salı 08:30-09:45 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Astım (Bülent Çiftçi)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH (Hacer Kuzu Okur)
 • VideoAgent.tv'de izle  Obezite Hipoventilasyon (Duygu Özol)
P22 - Çocuk ve Erişkinde Hidatik Kist: Medikal ve Cerrahi Bakış
18 Ekim 2011 Salı 10:15-11:30 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Medikal Bakış (Çocukta) (Mehmet Köse)
 • VideoAgent.tv'de izle  Girişimsel Radyoloji (Okan Akhan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Cerrahi Bakış (Hakan Kutlay)
P25 - Akciğer İnfeksiyonlarında Sık Kullanılan Antibiyotikler
18 Ekim 2011 Salı 14:00-15:15 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Sınıflama ve Etki Mekanizmaları (Fehmi Tabak)
 • VideoAgent.tv'de izle  Uygulama Alanları (Ali Nihat Annakkaya)
 • VideoAgent.tv'de izle  Direnç Sorunu (Reşat Özaras)
P19 - Göğüs Cerrahisinde Teknoloji Kullanımı
18 Ekim 2011 Salı 08:30-09:45 / Salon E
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Cerrahisinde Doku Yönetimi (Olgun Arıbaş)
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Cerrahisinde Laser Kullanımı (Cengiz Gebitekin)
 • VideoAgent.tv'de izle  Göğüs Cerrahisinde Robotik Yöntem? Gelecekmi (Şükrü Dilege)
 • VideoAgent.tv'de izle  Teknolojiden Beklentiler (Bedrettin Yıldızeli)
Panel P2 - Güncel Pratikte İnhaler Tedavilerin Optimizasyonu
16 Ekim 2011 Pazar 08:30-09:45 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Molekülden Hastaya İnhalasyon Cihazlarının Rolü (Cenk Can)
 • VideoAgent.tv'de izle  Yetişkinlerde ve Yaşlı Hastalarda (Zafer Çalışkaner)
 • VideoAgent.tv'de izle  Yetişkinlerde ve Yaşlı Hastalarda(Soru/Cevap) (Zafer Çalışkaner)
Sözlü Sunum Oturumu SO1 - (SS-01 / SS-08)
16 Ekim 2011 Pazar 10:15-11:30 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Pulmoner Emboli Tanısında Toraks Ultrasonografisinin Rolü (Sevda Şener Cömert)
 • VideoAgent.tv'de izle  Pulmoner Tromboemboli Tanısında Bilgisayarlı Tomografi-Pulmoner Anjiografi Obstüksiyon İndeks Oranı (PABTOIO) İle Well’s Klinik Skorlama Arasındaki İlişki (Gökhan Aykun)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Akut Atak Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Olgularda Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyonun Diyafram Fonksiyonları Üzerine Etkisinin M-Mod Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi (Ülkü Aka Aktürk)
 • VideoAgent.tv'de izle  Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Alan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Hastalarda Rakımın Sağ Kalım Üzerine Etkisi (Gazi Gülbaş)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Vasküler Endotelyal Growth Faktör ile İnflamasyon Belirteçlerinin Kan Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Fonksiyonel Parametrelerle Arasındaki İlişki (Mediha Gönenç Ortaköylü)
 • VideoAgent.tv'de izle  Sigara Bıraktırma Polikliniğimizde Bırakmayı Etkileyen Faktörler (Bedriye Atay Yayla)
 • VideoAgent.tv'de izle  Sigara Bıraktırma Polikliniğimizin İlk Sonuçları (2009-2010) (Ümit Çitici)
SO2 - (SS-09 / SS-14)
16 Ekim 2011 Pazar 12:00-13:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Retinoik Asit Hiperoksik Fare Akciğerinde Tgf-Beta 1’in Patolojik Etkilerini Azaltarak Alveolarizasyonu Uyarır (Füsun Öztay)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Oluşturulmuş Deneysel Sıçan Modelinde Bazı Endojen Vazokonstriktör Ve Vazodilatör Maddelerin Düzeyleri Üzerine Defibrotid’in Etkisi (Nihal Koç)
 • VideoAgent.tv'de izle  Deneysel Akut Akciğer İskemi-Reperfüzyon Hasarında Everolimus’un Proinflamatuar Genlerin Ekspresyonu Üzerine Olan Etkisi (Ali Çelik)
 • VideoAgent.tv'de izle  Oksitetrasiklin ve Talk Plörodezis Yan Etkilerinin Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma (Alper Gözübüyük)
 • VideoAgent.tv'de izle  Ratlarda Mekanik Ventilasyona Bağlı Akciğer Hasarının Önlenmesinde Kafeik Asitin Etkisi (Şerife Torun)
 • VideoAgent.tv'de izle  Simule Edilen Yetişkin Akciğer Modelinin Noninvaziv Ventilasyonu Sırasında Kullanılan Aerosol Cihazların Verimliliğinin Değerlendirilmesi (Arzu Arı)
SO3 - (SS-15 / SS-22)
16 Ekim 2011 Pazar 14:00-15:15 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Tüberküloz Plörezide Fibrinolitik Parametrelerin Plevra Sıvısı ve Plazmadaki Düzeyleri Ve Tanıya Katkısı (Burcu Karaokur Akkök)
 • VideoAgent.tv'de izle  Miliyer Tüberkülozlu 48 Hastanın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri (Abdurrahman Abakay)
 • VideoAgent.tv'de izle  Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Hastalarımızın Değerlendirilmesi (Adem Çelik)
 • VideoAgent.tv'de izle  Stabil Dönemde KOAH Hastalarında Balgam Kolonizasyonu (Berna Duman)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmeleri ve Astım Ataklarında Human Metapneumovirus Enfeksiyonunun Yeri (Ahmet İlvan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalardaki Metabolik Sendrom ve CPAP Tedavisi Etkinliklerinin Araştırılması (Önder Öztürk)
 • VideoAgent.tv'de izle  Solunum Hastalıklarının Sitolojik Tanısında Hücre Sunan Materyallerin Birbirlerine Üstünlükleri (Berna Duman)
 • VideoAgent.tv'de izle  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Mikst Apne Varlığının Klinik Önemi Nedir? (Sebahat Genç Akoğlu)
S04 - (SS-23 / SS-27)
16 Ekim 2011 Pazar 17:20-18:00 / Salon E
 • VideoAgent.tv'de izle  Pulmoner Aspergillomada Cerrahi Tedavi Sonuçları, Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler (Necati Çitak)
 • VideoAgent.tv'de izle  Post-entübasyon Stenozlarında Cerrahi Tedavinin Rolü: 41 Olgunun Analizi (Ertan Aydın)
 • VideoAgent.tv'de izle  Mediasten Tümör Ve Kistlerinde Cerrahi (Ahmet Sami Bayram)
 • VideoAgent.tv'de izle  Postoperatif Ampiyem Gelişiminde Risk Faktörleri (Serdar Özkan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Plevral Effüzyonlarda Video-Torakoskopi(VATS)’nin Tanısal Etkinliği (Osman Yakşi)
SO5 - (SS-28 / SS-35)
17 Ekim 2011 Pazartesi 10:15-11:30 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Sivas İli Yıldızelli ve Ulaş İlçeleri Köylerinde Çevresel Asbest Maruziyetine Bağlı Hastalıkların Araştırılması (Gökten Bulut)
 • VideoAgent.tv'de izle  Türkiye’deki Silikoz Hastalarının Renal Fonksiyonları (Hilal Altınöz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Yanık Merkezimizde Takip Ettiğimiz İnhalasyon Yanığı Olgularında, Klinik, Radyolojik ve Bronkoskopik Değerlendirme (Sevda Şener Cömert)
 • VideoAgent.tv'de izle  Fiberoptik Bronkoskopinin Solunum Kas Güçleri Üzerine Etkisi (Şule Tamer)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kronik Solunum Sorunlu Olgularda Evde Direkt Gözetimli, Multidisipliner Pulmoner Rehabilitasyonun Etkinliği (Dicle Kaymaz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Kliniklerinde Solunum Fizyoterapisi Uygulamaları ve Hekimlerin Farkındalığı: 3 Yılda Neler Değişti? (Akif Turna)
 • VideoAgent.tv'de izle  Çocukluk Çağı Nonkistik Fibrozis Bronşektazili Hastalarda Oksidan ve Antioksidan Denge (Saime Sündüs Uygun)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kistik Fibrozis Artık Sadece Çocukların Değil Erişkinlerin de Hastalığıdır (Güzin Cinel)
SO6 - (SS-36 / SS-43)
17 Ekim 2011 Pazartesi 14:45-16:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Gelişiminde AKT/MTOR Sinyal İletim Yolağının Rolü (Şevki Mustafa Demiröz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Antiapoptotik Genlerin (BCL2 ve BCL2L1) mRNA Düzeyinde Ekspresyonlarının Araştırılması (Ali Çelik)
 • VideoAgent.tv'de izle  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Serum CRP ve Prokalsitonin Seviyeleri (Baykal Tülek)
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Kanseri İle Serum Protein Profilleri Arasındaki İlişkinin SELDI-TOF-MS (Surface Enhanced Laser Desabsorbtion Ionization Time of Flight Mass Spectrometry) Yöntemi İle Değerlendirilmesi (Ahmet Selim Yurdakul)
 • VideoAgent.tv'de izle  Malign Plevral Mezotelyomalı 177 Hastanın 18 FDG PET-BT Bulguları ile Prognoz Arasındaki İlişki (Abdurrahman Abakay)
 • VideoAgent.tv'de izle  Mediastinal ve Hiler Malign Lenf Bezlerinin Tanısında EBUS-TBİA ve PET/CT’nin Karşılaştırılması (Sevda Şener Cömert)
 • VideoAgent.tv'de izle  Malignite Tanısında Medikal Tarakoskopinin Yeri (Ali İhsan Yıldız)
 • VideoAgent.tv'de izle  Malign Plevral Mezotelyoma Hücre Hattında (MSTO-211H) Histon Asetil Transferaz İnhibitörü Olan Anakardik Asit’in Sisplatin Cevabını Arttırıcı Etkisi (İlke Hacer Önen)
Tamamlayıcı Görüş TG1 - Trakeal Darlıkların Tedavisi
18 Ekim 2011 Salı 12:00-13:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Ne Zaman Cerrahi? (Altan Kır)
TG2 - Dahili Ve Cerrahi Bakış Açısıyla Akciğer Enfeksiyonları
18 Ekim 2011 Salı 15:45-17:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Absesi Harap Olmuş Akciğer (Arzu Ertürk)
 • VideoAgent.tv'de izle  Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyem (Akın Eraslan Balcı)
Uzmanlık Öğrencisi Oturumu ÖO1 - Makale Tartışması
17 Ekim 2011 Pazartesi 10:15-11:30 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Kanser (Miray Yılmaz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Tüberküloz (Abdullah Kansu)
 • VideoAgent.tv'de izle  Girişimsel Pulmonoloji (Kazım Rollas)
 • VideoAgent.tv'de izle  Yoğun Bakım (Ayşegül Bilgin Erinç)
Yuvarlak Masa YM2 - Özel Durumlarda Tüberküloz ve Tedavisi: Olgu Sunumları Eşliğinde
17 Ekim 2011 Pazartesi 16:30-17:45 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Yaşlı Hastalarda (Deniz Köksal)
 • VideoAgent.tv'de izle  Karaciğer ve Böbrek Hastalıklarında (Erkan Bozkanat)
YM1 - Malign Plevral Efüzyonların Yönetimi
17 Ekim 2011 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon E
 • VideoAgent.tv'de izle  Minimal İnvaziv Yöntemler (Elif Torun)
 • VideoAgent.tv'de izle  Cerrahi Yöntemler (Ali Özdülger)
YM4 - Akciğer Kanserlerinde Tedavi Komplikasyonlarının Yönetimi
18 Ekim 2011 Salı 08:30-09:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Kanserlerinde Tedavi Komplikasyonlarının Yönetimi (Atilla Akkoçlu)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kemoterapi Komplikasyonları (Rudolf Huber)
 • VideoAgent.tv'de izle  Radyoterapi Komplikasyonları (Rıza Çetingöz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Cerrahi Komplikasyonları (Muzaffer Metin)
YM5 - Hekim-Endüstri İlişkileri
18 Ekim 2011 Salı 12:00-13:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (Bülent Becan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Türk Tabipler Birliği (Hafize Öztürk Türkmen)
 • VideoAgent.tv'de izle  Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (Hanefi Özbey)
 
LookUs