TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ

Oturum 9- İnteraktif OturumBen Nasıl Yapıyorum? Bronkoskopide Sıcak ve Soğuk Uygulamalar
07 Ekim 2012 Pazar 12:00-13:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Elektrokoter ve APC (Onur Fevzi Erer)
 • VideoAgent.tv'de izle  Lazer Uygulamaları (Feridun Işık)
Oturum 14- Uydu Sempozyumu (Boehringer-Ingelheim, Pfizer )Daha Fazla Nefes, Daha Az Risk, Umut Dolu Yarınlar
07 Ekim 2012 Pazar 14:00-15:15 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH'ta Temel Tedavi ve UPLIFT Sonuçları (Çağlar Çuhadaroğlu)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH'ta Alevlenmelerin Yönetimi ve POET Sonuçları (Arzu Mirici)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH'ta Umut Dolu Yarınlar: Respimat (Esra Uzaslan)
Oturum 18- Uydu Sempozyumu (GlaxoSmithKline)Pulmoner Hipertansiyon
07 Ekim 2012 Pazar 15:45-17:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  PAH'a Genel Bakış (Gül Öngen)
 • VideoAgent.tv'de izle  Romatoloji'de PAH'ın Önemi ve Tarama (Murat İnanç)
 • VideoAgent.tv'de izle  PAH Tanı ve Tedavisindeki Güncel Durumun Değerlendirilmesi (Meral Kayıkçıoğlu)
 • VideoAgent.tv'de izle  PAH Tedavisinin Yakın Geleceğine Bakış (Gül Öngen)
Oturum 23- Konferansİleri Yaşta Tanı Konan Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Astım mı? KOAH mı?
07 Ekim 2012 Pazar 17:20-18:15 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH mı? (Hasan Bayram)
 • VideoAgent.tv'de izle  Astım mı? (Berna Dursun)
Oturum 2- PanelRiskli Gruplarda Bronkoskopi
07 Ekim 2012 Pazar 08:30-09:45 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Astım ve KOAH'lı Hastada (Ergun Tozkoparan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kanama Riskli Hastada (Carla Lamb)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kalp Hastasında (Hüseyin Yıldırım)
Oturum 6- Panel(Prof. Dr. Ülkü Bayındır Onuruna) Astımda Akciğer Periferinin Mekanikleri: Patogenezden Tedaviye Değişenler
07 Ekim 2012 Pazar 10:15-11:30 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Astım Sistemik Bir İnflamasyon mu? (Ferhan Özşeker)
 • VideoAgent.tv'de izle  Patogenezde Değişen Bir Şey Var mı? (Füsun Kalpaklıoğlu)
 • VideoAgent.tv'de izle  Küçük Hava Yollarını Tedavi Edebilir miyiz? Gerekli mi? (Gülfem Çelik)
Oturum 10- İnteraktif Olgu SunumlarıOlgularla PAP Tedavisi Uygulamaları
07 Ekim 2012 Pazar 12:00-13:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  CPAP, APAP Tedavisi (Hüseyin Lakadamyalı)
 • VideoAgent.tv'de izle  BPAP, A-BPAP, AVAPS Tedavisi (Levent Karasulu)
 • VideoAgent.tv'de izle  ASV ve Diğer PAP Tedavisi (Hacer Kuzu Okur)
Oturum 15- İnteraktif Olgu SunumlarıFarklı Klinik Durumlarda Girişimsel Bronkoskopi
07 Ekim 2012 Pazar 14:00-15:15 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Bronkoplevral Fistül (Carla Lamb)
 • VideoAgent.tv'de izle  Malign Bronşiyal Obstrüksiyon (Aydın Yılmaz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Trakeözefageal Fistül (Carla Lamb)
Oturum 19- İnteraktif Olgu Sunumlarıİdiyopatik İnterstisyel Pnömoniler: Uzmanı İle Tartışma
07 Ekim 2012 Pazar 15:45-17:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgu Sunumları (Ganesh Raghu)
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgu Sunumları (Funda Demirağ)
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgu Temelli (Çetin Atasoy)
Oturum 24- KonferansAkciğer Transplantasyonu
07 Ekim 2012 Pazar 17:20-18:15 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Transplantasyonu (Sudish Murthy)
 • VideoAgent.tv'de izle  Türkiye Deneyimleri (Adnan Sayar)
Oturum 3- PanelSepsis Tanı ve Tedavisi: Güncelleme
07 Ekim 2012 Pazar 08:30-09:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Tanım ve Epidemiyoloji (Begüm Ergan Arsava)
 • VideoAgent.tv'de izle  Patofizyoloji (Uğur Gönlügür)
 • VideoAgent.tv'de izle  Tedavi (Bilgin Arda)
Oturum 7- PanelÇocukluktan Erişkine Akciğer Doğumsal Anomalileri
07 Ekim 2012 Pazar 10:15-11:30 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Sık Görülen Doğumsal Akciğer Hastalıkları (Ayşe Tana Aslan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Erişkin Döneme Yansıması (Hülya Bayiz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Cerrahi Yaklaşım, Kime Ne Zaman? (Muzaffer Metin)
Oturum 11- Mini Konferanslar07 Ekim 2012 Pazar 12:00-13:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Adenokanserinde Yeni Histopatolojik Sınıflama ve Moleküler Belirteçler (Büge Öz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Küratif Tedavi Uygulanmış Akciğer Kanserli Hastada İzlem (Berna Kömürcüoğlu)
Oturum 16- PanelHipoksi ve Pulmoner Hipertansiyon
07 Ekim 2012 Pazar 14:00-15:15 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Hipoksi ve Pulmoner Dolaşım (Funda Çoşkun)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH ve PH (İsmail Hanta)
 • VideoAgent.tv'de izle  Hipoksik PH da İzlem (Sevda Şener Cömert)
Oturum 20- PanelAlt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Yaklaşımları: Güncelleme
07 Ekim 2012 Pazar 15:45-17:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Tanımlar, Etkenler (Feza Uğurman)
 • VideoAgent.tv'de izle  Klinik Değerlendirme ve Hasta Yönetimi (Arzu Ertürk)
 • VideoAgent.tv'de izle  Direnç, Tedavi ve Korunma (Bilgin Arda)
Oturum 25- KonferansOSAS'da CPAP Dışı Tedaviler
07 Ekim 2012 Pazar 17:20-18:15 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  OSAS'da CPAP Dışı Tedaviler (ERS Raporu) (Oğuz Köktürk)
Oturum 4- PanelGöğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar -Semptomdan Tanıya Solunum Sistemi
07 Ekim 2012 Pazar 08:30-09:45 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Öksürük (Sevda Şener Cömert)
 • VideoAgent.tv'de izle  Nefes Darlığı (Ebru Çakır Edis)
 • VideoAgent.tv'de izle  Hemoptizi (Mustafa Özhan)
Oturum 8- PanelGöğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar-Solunum Sistemi Hastalıklarında Hasta Takibi
07 Ekim 2012 Pazar 10:15-11:30 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Pulmoner Tromboembolisi Olan Hastanın Takibi (Oğuzhan Okutan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciger Kanserli Hastanın Takibi (Ağrı ile Mücadele, Diğer Destek Tedavileri) (Deniz Köksal)
 • VideoAgent.tv'de izle  Solunum Yetmezliği Olan Hastanın Evde Takibi (Begüm Arsava)
Oturum 17- PanelSözel Sunum Oturumları-2
07 Ekim 2012 Pazar 14:00-15:15 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-07 Benign ve Malign Akciğer Hastalıklarının Ayırıcı Tanısında Protein Redoks Regülasyon Düzeylerinin Önemi (Gülcan Güntaş Korkmaz)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-08 Tümör Dokusunda Arsenik Ve Kadmiyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi Ve Akciğer Kanseriyle İlişkisi (Nalan Demir)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-09 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Serum Ve Bronşiyal Sıvıda Anjiyopoietin 2 Düzeyi (Turgut Öztutgan)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-10 Akciğer Kanserinde Anjiyopoietin 2 Doku İmmunohistokimyasal Boyama Düzeyi ve Evre ile İlişkisi (Turgut Öztutgan)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-11 Kemoterapötiklere Bağlı Erken Tip Allerjik Reaksiyonlar: 3,5 Yılda Neler Öğrendik? (Ferda Öner Erkekol)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-12 Akciğer Kanserli Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşam Kalitesi (Sulhattin Arslan)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-13 Patolojik N2 Hastalıklı KHDAK’li Hastalarda Sağkalım Sonuçlarında Bir Değişiklik Var mı? Rezeksiyon Yapılan 118 Olgunun Sonuçları (Ahmet Üçvet)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-14 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde İkinci Hat İrinotekan veya CAV Kemoterapisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması (Sinem Özsarı)
Oturum 21- PanelSözel Sunum Oturumları-3
07 Ekim 2012 Pazar 15:45-17:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-15 Çocuklarda Bronşektazi Cerrahisi: 60 Olgunun Uzun Dönem Cerrahi Sonuçları (Fatih Meteroğlu)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-16 Primer Spontan Pnömotoraks: Dağılım, Nüks ve Cerrahi Tedavi Sıklığı (Esra Yamansavcı)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-17 Göğüs Cerahisinde Vacuum Asisted Closure (VAC) Kullanımı; 14 Hastanın Analizi (Ali Çelik)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-18 Sol Üst Lob Akciğer Kanserinde Aortopulmoner Penceredeki Mediastinal Lenf Nodlarına (#5 ve #6) Metastazın Prognostik Önemi (Necati Çitak)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-19 Tamamlayıcı Pnömonektomiler:26 Olgu Analizi (Mustafa Vayvada)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-20 Akciğer Metastazlı Hastalarda Cerrahi Rezeksiyon Sonuçları Ve Etkili Prognostik Faktörler (Akif Turna)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-21 Göğüs Cerrahisinde Operasyon Süresinin ve İntraoperatif Kan Kullanımının Postoperatif Komplikasyonlara Etkisi (Kerem Karaarslan)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-22 Toraks Cerrahisi Sonrası Uygulanan Transkutanöz Elektrik Sinir Stimülasyonunun postoperatif Erken Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi (Aysel Yıldız)
Oturum 26- PanelGöğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi ve TGHYK
07 Ekim 2012 Pazar 17:20-18:15 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Asistan Temsilcisi (Tuğba Önalan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Uzman Temsilcisi (Sevda Şener Cömert)
 • VideoAgent.tv'de izle  TGHYK (Filiz Koşar)
Oturum 35- PanelMezotelyoma Güncelleme Paneli
08 Ekim 2012 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu'nun Tanıtımı (Muzaffer Metintaş)
 • VideoAgent.tv'de izle  Evrelemede Değişenler (Ayten Kayı Cangır)
 • VideoAgent.tv'de izle  Tedavide Son Durum (Hasan Fevzi Batırel)
 • VideoAgent.tv'de izle  Mezotelyoma Neden Tedaviye Refrakter? Tedavi Hedefleri Ne Olmalı? (Gary Lee)
Oturum 39- Uydu Sempozyumu (Astra Zeneca)Astımda Olsam, KOAH’ da Olsam Hayat Tatlıdır
08 Ekim 2012 Pazartesi 10:15-11:30 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Astım ve KOAH Hastalarında Diyabete Yaklaşım (Kubilay Karşıdağ)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH’ta Pratik ve Etkin İnhaler (Nurhayat Yıldırım)
 • VideoAgent.tv'de izle  Astımda Pratik ve Etkin İnhaler (Zeynep Ferhan Özşeker)
Oturum 43- Uydu Sempozyumu (Novartis)Hastayla 24 Saat
08 Ekim 2012 Pazartesi 12:00-13:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH’ın 24 Saati (Can Öztürk)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH ve İndakaterol’e GOLD Gözüyle Bakış (Mustafa Özhan, Hakan Günen)
 • VideoAgent.tv'de izle  Söz Sizde (Can Öztürk)
Oturum 48- Mini Konferanslar08 Ekim 2012 Pazartesi 14:45-16:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Tromboembolide Proflaksi (Ganesh Raghu)
 • VideoAgent.tv'de izle  İnterstisyel Akciger Hastalıklarında Seroloji (Gökhan Çelik)
Oturum 52- İnteraktif Olgu SunumlarıMekanik Ventilasyonda Sık Karşılaşılan Sorunlar: Bu Alarmlar Neden Susmuyor ?
08 Ekim 2012 Pazartesi 16:30-17:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Mekanik Ventilasyonda Sık Karşılaşılan Sorunlar (Akın Kaya)
 • VideoAgent.tv'de izle  Mekanik Ventilasyonda Sık Karşılaşılan Sorunlar (Cenk Kıraklı)
Oturum 36- Panel(Prof. Dr. Yücel AKAN Anısına) Akciğer Tüberkülozunda Güncel Konular
08 Ekim 2012 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  LTBI Tanısında Interferon - γ Bazlı Testler mi, Tüberkülin Testi mi? (Tülin Sevim)
 • VideoAgent.tv'de izle  Tanıda PCR Nerede Olmalı? (Kaya Köksalan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Anti-TNF İlaçlar ve TB (Ali Fidan)
Oturum 40- Panelİdyopatik Pulmoner Fibrozis: Güncelleme
08 Ekim 2012 Pazartesi 10:15-11:30 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Klinik (Ganesh Raghu)
 • VideoAgent.tv'de izle  Radyoloji (Çetin Atasoy)
 • VideoAgent.tv'de izle  Patoloji (Funda Demirağ)
Oturum 44- Tamamlayıcı GörüşTrakeobronşiyal Ağacın Benign Tümörleri
08 Ekim 2012 Pazartesi 12:00-13:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Bronkoskopik Tedavi (Erdoğan Çetinkaya)
 • VideoAgent.tv'de izle  Cerrahi Tedavi (İrfan Taştepe)
Oturum 49- PanelHipoksi: Dayanıklılık Nereye Kadar?
08 Ekim 2012 Pazartesi 14:45-16:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Hipoksinin Farklı Sebepleri (Gülderen Şahin)
 • VideoAgent.tv'de izle  Hipoksinin Sistemik Etkileri (Nermin Yelmen)
 • VideoAgent.tv'de izle  Hipoksiye Nereye Kadar Müsade Edelim? (Filiz Koşar)
Oturum 53- PanelKOAH’ta Fenotip Kavramı: Farklılıklar Neleri Değiştirir?
08 Ekim 2012 Pazartesi 16:30-17:45 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Cinsiyet; KOAH ‘ta Kadın-Erkek Farklı mı? (Esra Uzaslan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kronik Bronşit/Amfizem (Mavi Şişmanlar/Pembe Üfleyenler: Efsaneye Yeni Yorumlar) (Çiğdem Biber)
 • VideoAgent.tv'de izle  FEV1'e Göre: Solunum Fonksiyonları KOAH’ı Ne Kadar Anlatır ? (Mukadder Çalıkoğlu)
Oturum 37- PanelSigara Bırakma Tedavilerinde Tartışmalı Konular
08 Ekim 2012 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Kime ve Hangi Farmakolojik Tedavi (Füsun Ülger)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kombine Tedavilerin Yeri (Tunçalp Demir)
 • VideoAgent.tv'de izle  Farmakolojik Tedaviler Ne Kadar Güvenli ? (Hafize Çobanoğlu Güngör)
Oturum 41- PanelUlusal Kontrol Programı Doğrultusunda Pnömokonyozlara Yaklaşım
08 Ekim 2012 Pazartesi 10:15-11:30 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Birincil Korunma İlkeleri Doğrultusunda Pnömokonyozlara Yaklaşım (Ayşe Öztürk)
 • VideoAgent.tv'de izle  İkincil Korunma İlkeleri-ILO Film Okuma Sertifikasyon Programları (İbrahim Akkurt)
 • VideoAgent.tv'de izle  Üçüncül Korunma-Klinikte Pnömokonyozlara Yaklaşım (Nilüfer Kongar)
Oturum 45- Mini Konferanslar08 Ekim 2012 Pazartesi 12:00-13:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Rinitten Astıma Geçiş Durdurulabilir mi? (Sami Öztürk)
 • VideoAgent.tv'de izle  İnhaler ve Aerosol İlaç Tedavileri İle İlgili Yayınlanmış Rehberler Ve Uzlaşı Raporları- Neler Farklı ? (Arzu Arı)
Oturum 50- PanelObstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Tanı ve Tedavisinde Tartışmalı Konular
08 Ekim 2012 Pazartesi 14:45-16:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Polisomnografi: Kime, Ne Zaman? (Ahmet Ursavaş)
 • VideoAgent.tv'de izle  OSAS Tanısında Portabl Kayıt Cihazlarının Yeri? (Asiye Kanbay)
 • VideoAgent.tv'de izle  OSAS’da Klinik Tiplemenin Önemi? (Handan İnönü)
Oturum 54- PanelHemoptizi: Teknoloji Neleri Değiştirdi?
08 Ekim 2012 Pazartesi 16:30-17:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Endobronşiyal Tedavi (Levent Dalar)
 • VideoAgent.tv'de izle  Girişimsel Radyoloji (Mustafa Parıldar)
 • VideoAgent.tv'de izle  Cerrahi Halen Gerekli midir? (Nurettin Karaoğlanoğlu)
Oturum 38- PanelGöğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar - Hasta Odaklı Pulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları
08 Ekim 2012 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Hangi Hastaya - Hangi Yöntem? (Eylem Sercan Özgür)
 • VideoAgent.tv'de izle  Bronşial Hijyeni Artırıcı Teknikler (Semiramis Özyılmaz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Solunum ve Egzersiz Kapasitesini Artırıcı Teknikler (Fatma Mutluay)
Oturum 42- PanelGöğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar-Obstrüktif Hava Yolu Hastalıklarına Yaklaşım
08 Ekim 2012 Pazartesi 10:15-11:30 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  SFT (Tunçalp Demir)
 • VideoAgent.tv'de izle  ASTIM (Özlem Göksel)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH (Banu Salepçi)
Oturum 46- PanelSözel Sunum Oturumları-4
08 Ekim 2012 Pazartesi 12:00-13:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-23 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Oluşturulmuş Deneysel Sıçan Modelinde Endoplazmik Retikulum Stresi, GRP78 ve Defibrotid’in Etkisi (Nihal Koç)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-24 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında IL-6 ile Fonksiyonel Parametreler ve Pulmoner Arter Basıncı Arasındaki İlişki (Sevda Şener Cömert)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-26 Suni Havayolu ile Mekanik Ventilatöre Bağlı Olan Hastalara Nebulizer ve Ölçülü Doz İnhalerle Verilen Aerosol İlaç Miktarının Karşılaştırılması (Arzu Arı)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-27 Astım ve Metabolik Sendrom Birlikteliği (Pınar Yıldız Gülhan)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-28 Sağlık Bakanlığının Ücretsiz İlaç Politikasının Sigara Bırakma Polikliniğimizdeki Başarısı Üzerine Etkisi (Makbule Özlem Akbay)
Oturum 51- PanelSözel Sunum Oturumları-5
08 Ekim 2012 Pazartesi 14:45-16:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-29 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Primer Tümörün SUVmaks Değerinin Tümörün Patolojik Özellikleriyle İlişkisi ve Tümör/ Lenf Nodu SUVmaks Oranının Lenf Nodu Metastazını Öngörmedeki Tanısal Değeri (Deniz Köksal)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-30 Diş Teknisyenlerinde Yedi Yıllık Takip Sonuçları (Serdar Berk)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-31 Malign Disfajinin Self Expandable Özefageal Stentlerle Palyasyonu (Bayram Altuntaş)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-32 PET-CT ile Kimyasal Plöredezin Başarısı Öngörülebilir mi? (Sevda Şener Cömert)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-33 Türkiye’de Bronkoskopi Uygulamaları: Bir Anket Çalışması (Ergun Tozkoparan)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-34 Sonografik Özelliklerin Malign İle Bengin Lenf Nodu Ayırımındaki Yeri (İbrahim Onur Alıcı)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-35 Tüberküloz ve Sarkoidoz Tutulumlarının Görüldüğü Lenf Bezlerinin EBUS ile Değerlendirilen Sonografik Özellikleri ve Bu Özelliklerin Tanısal Verimlilikleri (İbrahim Onur Alıcı)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-36 EBUS-TBİA ile Hazırlanan Yayma Preparatları ve Hücre Bloklarının Tanısal Verimlerinin Karşılaştırılması (İbrahim Onur Alıcı)
Oturum 55- PanelSözel Sunum Oturumları-6
08 Ekim 2012 Pazartesi 16:30-17:45 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-37 Deneysel Hipertiroidizmde Pulmoner Arteriyel Basınç Değişikliklerinde Kardiyak ve Endotelyal Disfonksiyonun Rolü (Gönül Şimşek)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-38 Kemodenerve Köpeklerde Sigara İçimi ile Oluşan Pulmoner Hipertansiyonda Serotoninin Muhtemel Rolü (İbrahim Güner)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-39 Majör Ortopedik Cerrahi Sonrasında Venöztromboemboli Ve Etkileyen Faktörler (Derya Hoşgün)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-40 Pulmoner Endarterektomide Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler (Barkın Eldem)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-41 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları’nda Alfa-1 Antitripsin Düzeyleri ve Polimorfizm Analizi (Özlem Erçen Diken)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-42 Usual Interstisyel Pnömoni (UIP) Paterninin Histopatolojik Özelliklerinin Klinik ve Radyolojik Bulgularla İlişkisi (Funda Demirağ)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-43 İlaçlara Bağlı İnfiltratif Akciğer Hastalıkları - 10 Yıllık Üniversite Deneyimi (Sevinç Ateş)
 • VideoAgent.tv'de izle  SS-44 Lateralite ve Obstrüktif Uyku Apnesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması (Önder Öztürk)
Oturum 64- Panel(Prof.Dr. Oktay GÖZÜ Onuruna) Pulmoner Embolide Tartışmalı Konular
09 Ekim 2012 Salı 08:30-09:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Prof.Dr. Oktay GÖZÜ Onuruna ()
 • VideoAgent.tv'de izle  Submasif Emboli; Trombolitik Tedavi mi Standart Tedavi mi Uygulanmalı? (Oğuz Uzun)
 • VideoAgent.tv'de izle  Radyolojik Bulgular Ne Kadar Önemli? (Figen Demirkazık)
 • VideoAgent.tv'de izle  Kanamalı veya Kanamaya Eğilimli Emboli Hastasına Yaklaşım (Gökhan Çelik)
Oturum 68- Uydu Sempozyumu (Deva)Astım-KOAH
09 Ekim 2012 Salı 10:15-11:30 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Astımda Remisyon Mümkün mü? (Zeynep Mısırlıgil)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH Tedavisinde Global Doğrular (William MacNee)
Oturum 72- Mini Konferanslar09 Ekim 2012 Salı 12:00-13:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Aspirasyon Pnömonileri (Belgin Samurkaşoğlu)
 • VideoAgent.tv'de izle  Spor ve Egzersizde İmmün Yanıt (Fadıl Özyener)
Oturum 76- İnteraktif Olgu SunumlarıRadyolojik Olgu Sunumları
09 Ekim 2012 Salı 14:00-15:15 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgular (Macit Arıyürek)
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgular (Figen Demirkazık)
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgular (Çetin Atasoy)
Oturum 80- PanelKHDAK'de Evrelere Göre Tedavi, Güncelleme
09 Ekim 2012 Salı 15:45-17:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Erken Evre (Levent Elbeyli)
 • VideoAgent.tv'de izle  Lokal İleri Evre (Ufuk Yılmaz)
 • VideoAgent.tv'de izle  İleri Evre (Meral Gülhan)
Oturum 65- PanelHasta ve Hastalık Odaklı İnhaler Tedavi Seçimi Ne Kadar Mümkün?
09 Ekim 2012 Salı 08:30-09:45 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Yetişkinlerde (Emel Ceylan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Yoğun Bakımda (Arzu Arı)
Oturum 69- PanelEndobronşiyal Tedaviden Transplantasyona Amfizem Tedavisi
09 Ekim 2012 Salı 10:15-11:30 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Endobronşiyal (Carla Lamb)
 • VideoAgent.tv'de izle  Cerrahi (Alper Toker)
 • VideoAgent.tv'de izle  Transplanta Geçiş (Sudish Murthy)
Oturum 73- Ben Nasıl Yapıyorum?KPET
09 Ekim 2012 Salı 12:00-13:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri (Öznur Yıldız)
Oturum 77- İnteraktif Olgu SunumlarıTorasik Onkolojide Olgular
09 Ekim 2012 Salı 14:00-15:15 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgu Sunumu (James Jett)
 • VideoAgent.tv'de izle  İnteraktif Olgu Sunumu (Kutsal Turhan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgu Sunumu (Deniz Yalman)
Oturum 81- İnteraktif Olgu SunumlarıZor Astım Olguları
09 Ekim 2012 Salı 15:45-17:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Kontrolü Güç Bir Astım Olgusu (Özlem Göksel)
Oturum 66- İnteraktif Olgu SunumlarıÇİD-TB ve XDR-TB
09 Ekim 2012 Salı 08:30-09:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Dünyada ve Ülkemizde Durum (Şeref Özkara)
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgu Sunumları (Tülin Sevim)
 • VideoAgent.tv'de izle  Olgu Sunumları (Gönenç Ortaköylü)
Oturum 70- Uzmanlık Öğrenci Oturumu09 Ekim 2012 Salı 10:15-11:30 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH (Esra İnan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Pulmoner Emboli (Tuğba Önalan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Malign Plevral Effüzyon (Bekir Elma)
 • VideoAgent.tv'de izle  Yoğun Bakım (İrem Şerifoğlu)
Oturum 74- Mini Konferanslar09 Ekim 2012 Salı 12:00-13:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Bronkoskopide Çalışan, Hasta ve Cihaz Güvenliği Nasıl Sağlanır ? (Tuncay Göksel)
 • VideoAgent.tv'de izle  Göğüs Hastalıklarında Maluliyet (Cebrail Şimşek)
Oturum 78- PanelÇocuk Göğüs Hastalıklarında Gözden Kaçanlar
09 Ekim 2012 Salı 14:00-15:15 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Çağımız Çocukluğu ve Emboli (Sevgi Pekcan)
Oturum 67- PanelGöğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar -1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Solunum Sistemi Enfeksiyonlarina Yaklaşım
09 Ekim 2012 Salı 08:30-09:45 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Çocuklukta ASYE (Nural Kiper)
 • VideoAgent.tv'de izle  Pnömoni (Müge Aydoğdu)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH Enfektif Alevlenme (Önder Öztürk)
Oturum 71- PanelGöğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar-Akciğer Grafisi
09 Ekim 2012 Salı 10:15-11:30 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Grafisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler (Macit Arıyürek)
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer Grafisi (Figen Demirkazık)
Oturum 75- KonferansGöğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar
09 Ekim 2012 Salı 12:00-13:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  İnhalasyon Tedavisinde Temel Prensipler (Mecit Süerdem)
 • VideoAgent.tv'de izle  İnhalasyon Cihazı Uygulama Hataları ve Cihaz Seçimi / Eğitimi (Emel Ceylan)
Oturum 79- PanelGöğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar - Tüberküloz
09 Ekim 2012 Salı 14:00-15:15 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Tüberkülozda Tanı ve Olgu Tanımlamaları (Mediha Gönenç Ortaköylü)
 • VideoAgent.tv'de izle  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Tüberküloz (DOTS) (Suha Özkan)
 • VideoAgent.tv'de izle  TB Merkezlerinin Beklentileri (Şeref Özkara)
 
LookUs