TÜSAD 35. ULUSAL KONGRESİ

İnhalasyon Tedavilerinde Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar-Oturum II 02 Ekim 2013 Çarşamba 10:30-12:00 /
 • VideoAgent.tv'de izle  İnhaler Cihazların Seçimi (Arzu Arı)
İnhalasyon Tedavilerinde Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar-Oturum III 02 Ekim 2013 Çarşamba 13:00-14:30 /
 • VideoAgent.tv'de izle  Aerosol /İnhaler Tedavilerde Hasta Eğitimi (Arzu Arı)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH & Astımda İnhaler Tedaviye Dr. Emel Ceylan Hasta Uyumu (Emel Ceylan)
Oturum 1: Forum - KOAH tedavisinde gelişmeler 03 Ekim 2013 Perşembe 08:30-09:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH Tedavisinde Gelişmeler (Leonardo Fabbri)
 • VideoAgent.tv'de izle  Röportaj (Arzu Mirici)
Oturum 4: Mini Konferanslar 03 Ekim 2013 Perşembe 10:15-11:15 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  İdiopatik interstisyel pnömonilerde yeni sınıflama / KOAH ve arteriyel hipertansiyon (Demosthenes Bouros, Mario Cazzola)
 • VideoAgent.tv'de izle  İdiopatik interstisyel pnömonilerde yeni sınıflama / KOAH ve arteriyel hipertansiyon (simultane) (Demosthenes Bouros, Mario Cazzola)
Oturum 8: Uydu Sempozyumu - KOAH’ı BÜYÜK resimde görmek 03 Ekim 2013 Perşembe 11:45-13:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH’ı BÜYÜK resimde görmek (Hakan Coşkunol, İsmail Hanta, Simten Malhan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Röportaj (Simten Malhan, İsmail Hanta, Mustafa Hikmet Özhan)
Oturum 11: Uydu Sempozyumu - Yeni Gold Abcd Evreleme ve Tiotropium 03 Ekim 2013 Perşembe 14:30-15:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Yeni Gold Abcd Evreleme ve Tiotropium (Donald Tashkin)
 • VideoAgent.tv'de izle  Röportaj (Mecit Süerdem)
Oturum 14: Mini Konferanslar 03 Ekim 2013 Perşembe 16:15-17:15 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Sigara içen astımlı / IPF'de güncel tanı ve tedavi (Nikolaos Siafakas, Demosthenes Bouros)
Oturum 2: Panel - Akciğer kanserinde mediastinal evreleme 03 Ekim 2013 Perşembe 08:30-09:45 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Konvansiyonel TBİA: Kime? / EBUS / Mediastinoskopi: Ne zaman? (Semra Bilaçeroğlu, Benan Çağlayan, Akif Turna)
Oturum 5: Tamamlayıcı Görüş - Pulmoner emboli tanısında hangi yöntem, ne zaman? 03 Ekim 2013 Perşembe 10:15-11:15 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Radyolojik görüntüleme / Nükleer tıp (Figen Demirkazık, Fuat Dede)
Oturum 9: Panel - Endüstri ve solunum sistemi 03 Ekim 2013 Perşembe 11:45-13:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Otomotiv endüstrisi / Tekstil endüstrisi / Maden endüstrisi (Nurhan Köksal, Arif Keleşoğlu, Arif Hikmet Çımrın)
Oturum 12: Olgu Sunumları - Girişimsel pulmonolojide olgu örnekleri 03 Ekim 2013 Perşembe 14:30-15:45 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Trakeomalazi / Anfizemde endobronşiyal tedavi / Endobronşiyal sıcak soğuk yöntemler / Kalıcı kateter yerleştirme (Cengiz Özdemir, Sinem Sökücü, Mustafa Erelel, Volkan Baysungur)
Oturum 15: Mini Konferanslar 03 Ekim 2013 Perşembe 16:15-17:15 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH'ta beliren yeni antinflamatuar ilaçlar / Küresel tütün kontrolü (Maria Gabrilla Matera, Panagiotis Behrakis)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH'ta beliren yeni antinflamatuar ilaçlar / Küresel tütün kontrolü (simultane) (Maria Gabrilla Matera, Panagiotis Behrakis)
 • VideoAgent.tv'de izle  Röportaj (Hakan Günen)
Oturum 3: Panel - Uykuda solunum bozuklukları ve kardiyovasküler sistem 03 Ekim 2013 Perşembe 08:30-09:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Hipertansiyon / İskemik kalp hastalıkları, aritmiler / Kalp yetmezliği (Turan Acıcan, Ahmet Ursavaş, Duygu Özol)
Oturum 6: Mini Konferanslar 03 Ekim 2013 Perşembe 10:15-11:15 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Akciğer kanseri TNM evrelemesinde yetersizlikler: Neler değişecek? / Türkiye asbest stratejik planı (Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu) (Tuncay Göksel, Muzaffer Metintaş)
Oturum 10: Panel - Bronşektazi 03 Ekim 2013 Perşembe 11:45-13:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Pediatrik Bakış / Erişkin Bakış / Cerrahi Bakış (Mehmet Köse, Baykal Tülek, A. Feridun Işık)
Oturum 13: Panel - Uçak yolculuğu ve solunum sistemi 03 Ekim 2013 Perşembe 14:30-15:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Barometrik değişikliğin insan vücuduna etkisi / Jet Lag sendromu / Derin ven trombozu ve pulmoner emboli riski / KOAH'lı ve USOT kullanan hastalarda uçak yolculuğu (Erdinç Ercan, Levent Karasulu, Funda Coşkun, Metin Akgün)
Oturum 16: Karşıt Görüş - Ciddi pnömonilerde steroid kullanılmalı mı? 03 Ekim 2013 Perşembe 16:15-17:15 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Evet / Hayır (Erhan Tabakoğlu, Bahar Ulubaş)
Oturum 7: Mini Konferanslar 03 Ekim 2013 Perşembe 10:15-11:15 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Astım ataklarında ilaçların kullanım şekilleri / Nebulizerler: Eski ve yeni teknolojilerin değerlendirilmesi (Emel Ceylan, Arzu Arı)
Oturum 17: Uzmanı ile Söyleşi - Meslek hastalıklarında tanı ve takip süreci 03 Ekim 2013 Perşembe 16:15-17:15 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Meslek hastalıklarında tanı ve takip süreci (Ö. Kaan Karadağ)
 • VideoAgent.tv'de izle  Röportaj (Cebrail Şimşek)
Solunum Sohbetleri - Akşam Sohbeti 03 Ekim 2013 Perşembe 18:00-19:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Akşam Sohbeti (Arzu Mirici, Benan Çağlayan, Leonardo Fabbri, Metün Akgün)
Oturum 18: Yuvarlak Masa - Ciddi pnömoniler 04 Ekim 2013 Cuma 08:30-09:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  MRSA’ya bağlı pnömoniler / Viral pnömoniler / Gram (-) pnömoniler (Arzu Ertürk, Tülin Çağatay, Eylem Akpınar)
Oturum 21: Uzmanı ile Söyleşi - Hastamı ventilatörden nasıl ayırırım? 04 Ekim 2013 Cuma 10:15-11:15 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Hastamı ventilatörden nasıl ayırırım? (Paolo Navalesi)
Oturum 25: Uydu Sempozyumu - Anadolu Havaları: Türkiye'de Sigara ve KOAH 04 Ekim 2013 Cuma 11:45-13:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH'ın Ekonomik Yükü / Belgesel: Türkiye’den Sigara ve KOAH öyküleri / Türkiye’de Sigara Kullanımı ve KOAH ilişkisi (Filiz Koşar, Tayfun Talipoğlu, Tevfik Özlü)
Oturum 29: Uydu Sempozyumu - Dünya’dan ve Türkiye’den Gerçek Yaşam Verileri 04 Ekim 2013 Cuma 14:30-15:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Röportaj (Çağlar Çuhadaroğlu)
Oturum 33: Olgu Sunumu - Noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamaları 04 Ekim 2013 Cuma 16:15-17:15 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Hiperkapnik hasta / Hipoksemik hasta / Weaning uygulaması (Akın Kaya, Müge Aydoğdu, Paolo Navalesi)
Oturum 19: Forum - Hangisi KOAH? Hangisi ASTIM? 04 Ekim 2013 Cuma 08:30-09:45 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Hangisi KOAH? Hangisi ASTIM? (Mecit Süerdem, Mehmet Polat, Özlem Göksel, Hakan Günen, İsmail Hanta)
Oturum 22: Uydu Sempozyumu - KOAH alevlenmeleri ve pnömonide antibakteriyel tedavi ve kinolonlar 04 Ekim 2013 Cuma 10:15-11:15 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH alevlenmeleri ve pnömonide optimum tedavi: Gemifloksasinin rolü / Kinolonların genel özellikleri ve tüberküloz tanısını geciktirme üzerine etkileri (Sanjay Sethi, Ali Mert)
 • VideoAgent.tv'de izle  KOAH alevlenmeleri ve pnömonide optimum tedavi: Gemifloksasinin rolü / Kinolonların genel özellikleri ve tüberküloz tanısını geciktirme üzerine etkileri (simultane) (Sanjay Sethi, Ali Mert)
Oturum 26: Forum - Soliter pulmoner nodülün yönetimi 04 Ekim 2013 Cuma 11:45-13:00 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Soliter pulmoner nodülün yönetimi (Dilek Ernam, Semra Bilaçeroğlu, Ali Özdülger, Canan Akman, Fuat Dede)
Oturum 30: Panel - Sarkoidoz'da sorunlar 04 Ekim 2013 Cuma 14:30-15:45 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Tanı ve takip sorunları / Ekstrapulmoner sarkoidoz / Nüks ve steroide dirençli sarkoidozda tedavi (Çiğdem Biber, Ebru Çakır Edis, Özlem Özdemir Kumbasar)
Oturum 34: Olgu Sunumu - Lokal ileri evre olguların tedavisine multidisipliner yaklaşım (N2 - N3 - T4 olgu) 04 Ekim 2013 Cuma 16:15-17:15 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Röportaj (Meral Gülhan)
 • VideoAgent.tv'de izle  Küçük hücreli dışı lokal ileri evre akciğer kanserli olguların tedavisine multidisipliner yaklaşım (Figen Atalay, Deniz Köksal, Muzaffer Metin)
Oturum 20: Panel - Özel durumlarda sigara bırakma yaklaşımları 04 Ekim 2013 Cuma 08:30-09:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Eşlik eden organik hastalık varlığında / Özel fizyolojik durumlar ve nüks olgular (Şermin Börekçi, Ayşegül Karalezli)
Oturum 23: Mini Konferanslar 04 Ekim 2013 Cuma 10:15-11:15 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Geleceğin büyük tehlikesi, çok bilinmeyen bir iç ortam kirleticisi radon / Plevral efüzyonlarda transuda eksuda ayrımında sorunlar ve çözümler (Cebrail Şimşek, Oğuz Köktürk)
Oturum 27: Panel - Tüberkülozda gelişmeler 04 Ekim 2013 Cuma 11:45-13:00 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Bakteriyolojik tanıda gelişmeler / Yeni geliştirilen ilaçlar / ÇİD-TB’de hızlı tanı ve tedavi (Kaya Köksalan, Ömer Deniz, Tülin Sevim)
Oturum 31: Panel - Akciğer kanserli hastada tedavi öncesi değerlendirme: Uygun hasta seçimi 04 Ekim 2013 Cuma 14:30-15:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Cerrahi tedavi / Radyoterapi / Medikal tedavi (Ilgaz Doğusoy, Serdar Özkök, Ufuk Yılmaz)
Oturum 35: Yuvarlak Masa - Dispne 04 Ekim 2013 Cuma 16:15-17:15 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Dispne fizyopatolojisi / Dispne ölçüm yöntemleri ve takip / Terminal hastada dispne algısının tedavisi (Nermin Yelmen, Gaye Ulubay, Dicle Kaymaz)
Oturum 24: Konferans - Sağlıkta dönüşüm programı ülkemizde amacına ulaştı mı? 04 Ekim 2013 Cuma 10:15-11:15 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Sağlıkta dönüşüm programı ülkemizde amacına ulaştı mı? (Ahmet Selim Yurdakul)
Oturum 28: Panel - Özel durumlarda pulmoner emboli tedavisi 04 Ekim 2013 Cuma 11:45-13:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Kanser hastalarında / Gebelerde / Kanama riskli hastalarda (Oğuzhan Okutan, Oğuz Uzun, Gökhan Çelik)
Oturum 32: Panel - Göğüs hastalıklarında yan dal eğitimi ve sorunları 04 Ekim 2013 Cuma 14:30-15:45 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Yoğun bakım / Mesleki ve çevresel solunum hastalıkları / Alerji (Akın Kaya, İbrahim Akkurt, Berna Dursun)
Oturum 17: Panel - Türkiye'de akciğer transplantasyonu 04 Ekim 2013 Cuma 16:15-17:15 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Türkiye'de akciğer transplantasyon merkezlerinin işleyişi ve hasta seçimi / Akciğer transplantasyon hastalarında pulmoner rehabilitasyon / Akciğer transplantasyon cerrahisi (Cemal Asım Kutlu, Pınar Ergün, Adnan Sayar)
 • VideoAgent.tv'de izle  Röportaj (Atilla Gürses, Attila Saygı, Adnan Sayar, Cemal Asım Kutlu)
Solunum Sohbetleri - Akşam Sohbeti 04 Ekim 2013 Cuma 18:00-19:00 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Akşam Sohbeti (Arzu Mirici, Tevfik Özlü, İbrahim Akkurt, Ferhan Özşeker, Mario Cazzola, Muzaffer Metintaş)
Oturum 37: Olgu Sunumu - İlginç radyolojik olgular 05 Ekim 2013 Cumartesi 08:30-09:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  İlginç radyolojik olgular (Figen Demirkazık, Recep Savaş, Hüdaver Alper)
Oturum 40: Mini Konferanslar 05 Ekim 2013 Cumartesi 10:15-11:15 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Difüz alveolar hemorajiler / Organize Pnömoni: 10 soru, 10 cevap (Vlasis Polychronopoulos)
 • VideoAgent.tv'de izle  Difüz alveolar hemorajiler / Organize Pnömoni: 10 soru, 10 cevap (simultane) (Vlasis Polychronopoulos)
Oturum 44: Uydu Sempozyumu - Hayata Yeni Bir Adım 05 Ekim 2013 Cumartesi 11:45-13:00 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Kontrole doğru / Bir Anti-IgE Roma’nı / Bir İstanbul Derlemesi (Ferda Erkekol, Mario Cazzola, Ferhan Özşeker)
 • VideoAgent.tv'de izle  Röportaj (Ferhan Özşeker)
Oturum 48: Yuvarlak Masa - Özel durumlarda pnömoni ve pnömoni profilaksisi 05 Ekim 2013 Cumartesi 14:30-15:45 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  İnfluenza sezonu pnömonileri / Yaşlıda ve bakım evinde pnömoni / Kronik solunum sistemi hastasında pnömoni profilaksisi (Tevfik Özlü, Reşat Özaras, Mustafa Özhan)
Oturum 52: Panel - Plevral hastalıklarda güncelleme 05 Ekim 2013 Cumartesi 16:00-17:15 / Salon A
 • VideoAgent.tv'de izle  Ultrasonografi / Plöroskopi / Güncel tedavi yöntemleri (Sevda Cömert, Güntülü Ak, Levent Dalar)
Oturum 38: Panel - Tüberkülozda koruyucu tedavi 05 Ekim 2013 Cumartesi 08:30-09:45 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Temaslı taraması ve latent infeksiyonun tanısı / Latent infeksiyonun tedavisi / Anti -TNF ilaç kullananlarda koruyucu tedavi (Şeref Özkara, Erkan Bozkanat, Faruk Çiftçi)
Oturum 41: Karşıt Görüş - Akciğer kanseri erken tanısı için DDBT ile kitle taraması yapılmalı mı? 05 Ekim 2013 Cumartesi 10:15-11:15 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Evet / Hayır (Deniz Köksal, Meral Gülhan)
Oturum 45: Panel - Santral uyku apne sendromu tanı ve tedavisi 05 Ekim 2013 Cumartesi 11:15-12:30 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Tanımlar, sınıflama, epidemiyoloji, fizyopatoloji / Klinik ve laboratuvar bulgular, ayırıcı tanı / Tedavi (Mehmet Karadağ, Bülent Çiftçi, Handan İnönü Köseoğlu)
Oturum 53: Panel - Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon 05 Ekim 2013 Cumartesi 16:00-17:15 / Salon B
 • VideoAgent.tv'de izle  Tanı / Medikal tedavisi / Endarterektomi (Meral Kayıkçıoğlu, Oğuz Uzun, Bedrettin Yıldızeli)
Oturum 39: Panel - Özel durumlarda pulmoner rehabilitasyon 05 Ekim 2013 Cumartesi 08:30-09:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Cerrahi öncesi ve sonrası / Akciğer kanserinde / Kritik hastada (Nilgün Gürses, Semiramis Özyılmaz, Alis Kostanoğlu)
Oturum 42: Karşıt Görüş - Erişkinde intermitant astım tedavisi olabilir mi? 05 Ekim 2013 Cumartesi 10:15-11:15 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Evet / Hayır (Füsun Kalpaklıoğlu, Ferda Öner Erkekol)
Oturum 46: Olgu Sunumu - Meslek, çevre ve akciğer 05 Ekim 2013 Cumartesi 11:15-12:30 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Fırıncılık / Diş teknisyenliği / Biber gazı maruziyeti (Gülbanu Horzum, Türkan Öziş, Nilüfer Kongar)
Oturum 50: Panel - Akciğer kanserli hastada destek tedavi 05 Ekim 2013 Cumartesi 14:30-15:45 / Salon C
 • VideoAgent.tv'de izle  Ağrı / Öksürük ve dispne (Meltem Uyar, Berna Kömürcüoğlu)
Oturum 43: Mini Konferanslar 05 Ekim 2013 Cumartesi 10:15-11:15 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  OSAS'ta biyobelirteçler / Göğüs hastalıklarında hiperbarik oksijen tedavisi: Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar (Oğuz Köktürk, Şamil Aktaş)
Oturum 47: Yuvarlak Masa - Yeni Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğinde (Taslak ) Neler Değişecek ? 05 Ekim 2013 Cumartesi 11:15-12:30 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Yeni Hazırlanan ve taslak Metin Halinde sunulan TEUY neler getiriyor? / Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu'nun bu konudaki Görüşleri (Recep Öztürk, Hayati Bilgiç)
Oturum 51: Yuvarlak Masa - Solunum hastalıklarında akılcı ilaç kullanımı çalıştayı sonuç raporu 05 Ekim 2013 Cumartesi 14:30-15:45 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Solunum hastalıklarında akılcı ilaç kullanımı çalıştayı sonuç raporu / Anoreksi, kaşeksi ve beslenme (Şule Akçay, Ülkü Yılmaz)
 • VideoAgent.tv'de izle  Röportaj (Can Öztürk)
Solunum Sohbetleri - Akşam Sohbeti 05 Ekim 2013 Cumartesi 16:00-17:15 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Akşam Sohbeti (Arzu Mirici, Deniz Köksal, Meral Gülhan, Mustafa Hikmet Özhan)
Kapanış Töreni 05 Ekim 2013 Cumartesi 17:15-17:30 / Salon D
 • VideoAgent.tv'de izle  Kapanış Töreni (Mecit Süerdem, Levent Dalar)
İnhalasyon Tedavilerinde Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar-Oturum I 02 Ekim 2013 Çarşamba 08:30-10:00 /
 • VideoAgent.tv'de izle  Aerosol Tedavi Temelleri (Jim Fink)
 
LookUs