Geri Hata bildir
Sunan: Aydın Yılmaz
Sunum tarihi: 07 Ekim 2012 Pazar
VideoAgent: Malign Bronşiyal Obstrüksiyon - Aydın Yılmaz
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 15- İnteraktif Olgu Sunumları > Farklı Klinik Durumlarda Girişimsel Bronkoskopi

Malign Bronşiyal Obstrüksiyon


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Carla Lamb
Bronkoplevral Fistül
Carla Lamb
Trakeözefageal Fistül

LookUs