Geri Hata bildir
Sunan: Suha Özkan
Sunum tarihi: 09 Ekim 2012 Salı
VideoAgent: Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Tüberküloz (DOTS) - Suha Özkan
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 79- Panel > Göğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar - Tüberküloz

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Tüberküloz (DOTS)


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Mediha Gönenç Ortaköylü
Tüberkülozda Tanı ve Olgu Tanımlamaları
Şeref Özkara
TB Merkezlerinin Beklentileri

LookUs