Geri Hata bildir
Sunan: Ali Fidan
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Türkiye Deneyimleri (Klinik Çalışmalar) - Ali Fidan
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P4 - Anti TNF İlaç Kullanımı ve TBC

Türkiye Deneyimleri (Klinik Çalışmalar)


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Faruk Çiftçi
Anti TNF İlaçlar ve Tüberküloz Patogenezi
Tülin Çağatay
Profilaktik Tedavi ve İzlem Kriterleri

LookUs