Geri Hata bildir
Sunan: Çetin Atasoy
Sunum tarihi: 17 Ekim 2011 Pazartesi
VideoAgent: Toraks BT'de Tuzaklar ve Hata Nedenleri - Çetin Atasoy
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P12 - Akciğer Grafisinde Gözden Kaçanlar ve BT'de Yanılgılar

Toraks BT'de Tuzaklar ve Hata Nedenleri


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Macit Arıyürek
Akciğer Grafilerinde Görünmeyenler ve Gözden Kaçanlar

LookUs