Geri Hata bildir
Sunan: Bülent Becan
Sunum tarihi: 18 Ekim 2011 Salı
VideoAgent: Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği - Bülent Becan
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Yuvarlak Masa > YM5 - Hekim-Endüstri İlişkileri

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Hafize Öztürk Türkmen
Türk Tabipler Birliği
Hanefi Özbey
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

LookUs