Geri Hata bildir
Sunan: Abdurrahman Abakay
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Miliyer Tüberkülozlu 48 Hastanın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Abdurrahman Abakay
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Sözlü Sunum Oturumu > SO3 - (SS-15 / SS-22)

Miliyer Tüberkülozlu 48 Hastanın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Burcu Karaokur Akkök
Tüberküloz Plörezide Fibrinolitik Parametrelerin Plevra Sıvısı ve Plazmadaki Düzeyleri Ve Tanıya Katkısı
Adem Çelik
Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Hastalarımızın Değerlendirilmesi
Berna Duman
Stabil Dönemde KOAH Hastalarında Balgam Kolonizasyonu
Ahmet İlvan
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmeleri ve Astım Ataklarında Human Metapneumovirus Enfeksiyonunun Yeri
Önder Öztürk
Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalardaki Metabolik Sendrom ve CPAP Tedavisi Etkinliklerinin Araştırılması
Berna Duman
Solunum Hastalıklarının Sitolojik Tanısında Hücre Sunan Materyallerin Birbirlerine Üstünlükleri
Sebahat Genç Akoğlu
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Mikst Apne Varlığının Klinik Önemi Nedir?

LookUs