Geri Hata bildir
Sunan: Berna Duman
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Stabil Dönemde KOAH Hastalarında Balgam Kolonizasyonu - Berna Duman
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Sözlü Sunum Oturumu > SO3 - (SS-15 / SS-22)

Stabil Dönemde KOAH Hastalarında Balgam Kolonizasyonu


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Burcu Karaokur Akkök
Tüberküloz Plörezide Fibrinolitik Parametrelerin Plevra Sıvısı ve Plazmadaki Düzeyleri Ve Tanıya Katkısı
Abdurrahman Abakay
Miliyer Tüberkülozlu 48 Hastanın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
Adem Çelik
Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Hastalarımızın Değerlendirilmesi
Ahmet İlvan
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmeleri ve Astım Ataklarında Human Metapneumovirus Enfeksiyonunun Yeri
Önder Öztürk
Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalardaki Metabolik Sendrom ve CPAP Tedavisi Etkinliklerinin Araştırılması
Berna Duman
Solunum Hastalıklarının Sitolojik Tanısında Hücre Sunan Materyallerin Birbirlerine Üstünlükleri
Sebahat Genç Akoğlu
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Mikst Apne Varlığının Klinik Önemi Nedir?

LookUs