Geri Hata bildir
Sunan: Füsun Öztay
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Retinoik Asit Hiperoksik Fare Akciğerinde Tgf-Beta 1’in Patolojik Etkilerini Azaltarak Alveolarizasyonu Uyarır - Füsun Öztay
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Sözlü Sunum Oturumu > SO2 - (SS-09 / SS-14)

Retinoik Asit Hiperoksik Fare Akciğerinde Tgf-Beta 1’in Patolojik Etkilerini Azaltarak Alveolarizasyonu UyarırLookUs