Geri Hata bildir
Sunan: Serdar Özkan
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Postoperatif Ampiyem Gelişiminde Risk Faktörleri - Serdar Özkan
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Sözlü Sunum Oturumu > S04 - (SS-23 / SS-27)

Postoperatif Ampiyem Gelişiminde Risk FaktörleriLookUs