Geri Hata bildir
Sunan: Zafer Çalışkaner
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: INTEDA 1 Çalışması Verileri - Zafer Çalışkaner
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Mini Konferanslar > MK6

INTEDA 1 Çalışması Verileri


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Gökşen Kuran
Yetersiz Öksürükte "COUGH ASSIST" (Öksürük Desteği) Kullanımı

LookUs