Geri Hata bildir
Sunan: Meral Gülhan
Sunum tarihi: 17 Ekim 2011 Pazartesi
VideoAgent: İdame Tedavi - Meral Gülhan
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P15 - KHDAK'nin Sistemik Tedavisinde Yenilikler

İdame Tedavi


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Ferah Ece
EGFR Mutasyonları ve Diğer Hedef Stratejileri
Rudolf Huber
Bireyselleştirilmiş Tedavi

LookUs