Geri Hata bildir
Sunan: Mustafa Özhan, Hakan Günen
Sunum tarihi: 08 Ekim 2012 Pazartesi
VideoAgent: KOAH ve İndakaterol’e GOLD Gözüyle Bakış - Mustafa Özhan, Hakan Günen
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 43- Uydu Sempozyumu (Novartis) > Hastayla 24 Saat

KOAH ve İndakaterol’e GOLD Gözüyle Bakış


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Can Öztürk
KOAH’ın 24 Saati
Can Öztürk
Söz Sizde

LookUs