Geri Hata bildir
Sunan: Turgut Öztutgan
Sunum tarihi: 07 Ekim 2012 Pazar
VideoAgent: SS-10 Akciğer Kanserinde Anjiyopoietin 2 Doku İmmunohistokimyasal Boyama Düzeyi ve Evre ile İlişkisi - Turgut Öztutgan
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 17- Panel > Sözel Sunum Oturumları-2

SS-10 Akciğer Kanserinde Anjiyopoietin 2 Doku İmmunohistokimyasal Boyama Düzeyi ve Evre ile İlişkisi


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Gülcan Güntaş Korkmaz
SS-07 Benign ve Malign Akciğer Hastalıklarının Ayırıcı Tanısında Protein Redoks Regülasyon Düzeylerinin Önemi
Nalan Demir
SS-08 Tümör Dokusunda Arsenik Ve Kadmiyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi Ve Akciğer Kanseriyle İlişkisi
Turgut Öztutgan
SS-09 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Serum Ve Bronşiyal Sıvıda Anjiyopoietin 2 Düzeyi
Ferda Öner Erkekol
SS-11 Kemoterapötiklere Bağlı Erken Tip Allerjik Reaksiyonlar: 3,5 Yılda Neler Öğrendik?
Sulhattin Arslan
SS-12 Akciğer Kanserli Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşam Kalitesi
Ahmet Üçvet
SS-13 Patolojik N2 Hastalıklı KHDAK’li Hastalarda Sağkalım Sonuçlarında Bir Değişiklik Var mı? Rezeksiyon Yapılan 118 Olgunun Sonuçları
Sinem Özsarı
SS-14 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde İkinci Hat İrinotekan veya CAV Kemoterapisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

LookUs