Geri Hata bildir
Sunan: Alper Yosunkaya
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Toksik Gaz İnhalasyonu - Alper Yosunkaya
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Mini Konferanslar > MK4

Toksik Gaz İnhalasyonu


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Şamil Aktaş
Suda Boğulma

LookUs