Geri Hata bildir
Sunan: Alper Gözübüyük
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Oksitetrasiklin ve Talk Plörodezis Yan Etkilerinin Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma - Alper Gözübüyük
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Sözlü Sunum Oturumu > SO2 - (SS-09 / SS-14)

Oksitetrasiklin ve Talk Plörodezis Yan Etkilerinin Karşılaştırılması: Deneysel ÇalışmaLookUs