Geri Hata bildir
Sunan: Gökhan Çelik
Sunum tarihi: 08 Ekim 2012 Pazartesi
VideoAgent: İnterstisyel Akciger Hastalıklarında Seroloji - Gökhan Çelik
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 48- Mini Konferanslar >

İnterstisyel Akciger Hastalıklarında Seroloji


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Ganesh Raghu
Tromboembolide Proflaksi

LookUs