Geri Hata bildir
Sunan: Ganesh Raghu
Sunum tarihi: 08 Ekim 2012 Pazartesi
VideoAgent: Tromboembolide Proflaksi - Ganesh Raghu
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 48- Mini Konferanslar >

Tromboembolide Proflaksi


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Gökhan Çelik
İnterstisyel Akciger Hastalıklarında Seroloji

LookUs