Geri Hata bildir
Sunan: Özlem Serpil Çakmakkaya
Sunum tarihi: 17 Ekim 2011 Pazartesi
VideoAgent: Tıpta Veri Tabanlarının Kullanımı - Özlem Serpil Çakmakkaya
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Mini Konferanslar > MK8

Tıpta Veri Tabanlarının Kullanımı


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Momen Wahidi
Bronşiyal Astımda Termoplasti

LookUs