Geri Hata bildir
Sunan: Momen Wahidi
Sunum tarihi: 17 Ekim 2011 Pazartesi
VideoAgent: Vardır - Momen Wahidi
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Karşıt Görüş > KG3 - İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında Bronkoskopinin Rolü

Vardır


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Metin Akgün
Yoktur

LookUs