Geri Hata bildir
Sunan: Tülin Çağatay
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Olgu Sunumları - Tülin Çağatay
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
İnteraktif Olgu Sunumları > IO - Akciğerlerde Enfeksiyöz, Non-Enfeksiyöz Hastalık Ayrımı

Olgu SunumlarıLookUs