Geri Hata bildir
Sunan: Serdar Erturan
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Dinamik Havayolu Kollapsi - Serdar Erturan
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Güncelleme Oturumu > GO1 - Girişimsel Bronkoskopi'de Güncel Konular (Olgu Sunumları İle)

Dinamik Havayolu Kollapsi


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Turhan Ece
Endobronşial Volüm Küçültme
Levent Dalar
Alveoloskopi

LookUs