Geri Hata bildir
Sunan: James Jett
Sunum tarihi: 09 Ekim 2012 Salı
VideoAgent: Olgu Sunumu - James Jett
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 77- İnteraktif Olgu Sunumları > Torasik Onkolojide Olgular

Olgu Sunumu


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Kutsal Turhan
İnteraktif Olgu Sunumu
Deniz Yalman
Olgu Sunumu

LookUs