Geri Hata bildir
Sunan: Ufuk Yılmaz
Sunum tarihi: 17 Ekim 2011 Pazartesi
VideoAgent: Nöroendokrin Tümörler (Patolojik Sınıflama, Tanı ve Tedavi Yaklaşımı) - Ufuk Yılmaz
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Mini Konferanslar > MK7

Nöroendokrin Tümörler (Patolojik Sınıflama, Tanı ve Tedavi Yaklaşımı)


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Sudish Murthy
Nöroendokrin Tümörlerde Cerrahinin Yeri

LookUs