Geri Hata bildir
Sunan: Gül Öngen
Sunum tarihi: 07 Ekim 2012 Pazar
VideoAgent: PAH Tedavisinin Yakın Geleceğine Bakış - Gül Öngen
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 18- Uydu Sempozyumu (GlaxoSmithKline) > Pulmoner Hipertansiyon

PAH Tedavisinin Yakın Geleceğine Bakış


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Gül Öngen
PAH'a Genel Bakış
Murat İnanç
Romatoloji'de PAH'ın Önemi ve Tarama
Meral Kayıkçıoğlu
PAH Tanı ve Tedavisindeki Güncel Durumun Değerlendirilmesi

LookUs