Geri Hata bildir
Sunan: Emel Ceylan
Sunum tarihi: 09 Ekim 2012 Salı
VideoAgent: İnhalasyon Cihazı Uygulama Hataları ve Cihaz Seçimi / Eğitimi - Emel Ceylan
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 75- Konferans > Göğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar

İnhalasyon Cihazı Uygulama Hataları ve Cihaz Seçimi / Eğitimi


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Mecit Süerdem
İnhalasyon Tedavisinde Temel Prensipler

LookUs