Geri Hata bildir
Sunan: Büge Öz
Sunum tarihi: 07 Ekim 2012 Pazar
VideoAgent: Akciğer Adenokanserinde Yeni Histopatolojik Sınıflama ve Moleküler Belirteçler - Büge Öz
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 11- Mini Konferanslar >

Akciğer Adenokanserinde Yeni Histopatolojik Sınıflama ve Moleküler Belirteçler


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Berna Kömürcüoğlu
Küratif Tedavi Uygulanmış Akciğer Kanserli Hastada İzlem

LookUs