Geri Hata bildir
Sunan: Arif Keleşoğlu
Sunum tarihi: 18 Ekim 2011 Salı
VideoAgent: Astım - Arif Keleşoğlu
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P20 - Sık Karşılaşılan Akciğer Hastalıklarında Meslek İlişkisi

Astım


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Fatma Evyapan
KOAH
Nilüfer Kongar
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

LookUs