Geri Hata bildir
Sunan: Kutsal Turhan
Sunum tarihi: 09 Ekim 2012 Salı
VideoAgent: İnteraktif Olgu Sunumu - Kutsal Turhan
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 77- İnteraktif Olgu Sunumları > Torasik Onkolojide Olgular

İnteraktif Olgu Sunumu


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

James Jett
Olgu Sunumu
Deniz Yalman
Olgu Sunumu

LookUs