Geri Hata bildir
Sunan: Günseli Kılınç
Sunum tarihi: 17 Ekim 2011 Pazartesi
VideoAgent: Tedavi - Günseli Kılınç
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P16 - Hipereozinofilik Sendromlar

Tedavi


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Mehmet Gencer
Hipereozinofili ve Akciğerler
Münevver Erdinç
Hipereozinofili ve Diğer Sistem Hastalıkları

LookUs