Geri Hata bildir
Sunan: Carla Lamb
Sunum tarihi: 07 Ekim 2012 Pazar
VideoAgent: Trakeözefageal Fistül - Carla Lamb
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 15- İnteraktif Olgu Sunumları > Farklı Klinik Durumlarda Girişimsel Bronkoskopi

Trakeözefageal Fistül


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Carla Lamb
Bronkoplevral Fistül
Aydın Yılmaz
Malign Bronşiyal Obstrüksiyon

LookUs