Geri Hata bildir
Sunan: Benan Çağlayan
Sunum tarihi: 17 Ekim 2011 Pazartesi
VideoAgent: Akciğer Cerrahisinde Preoperatif Pulmoner Değerlendirme - Benan Çağlayan
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P14 - Preoperatif Kardiyopulmoner Değerlendirme

Akciğer Cerrahisinde Preoperatif Pulmoner DeğerlendirmeLookUs