Geri Hata bildir
Sunan: Rudolf Huber
Sunum tarihi: 17 Ekim 2011 Pazartesi
VideoAgent: Bireyselleştirilmiş Tedavi - Rudolf Huber
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P15 - KHDAK'nin Sistemik Tedavisinde Yenilikler

Bireyselleştirilmiş Tedavi


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Ferah Ece
EGFR Mutasyonları ve Diğer Hedef Stratejileri
Meral Gülhan
İdame Tedavi

LookUs