Geri Hata bildir
Sunan: Mediha Gönenç Ortaköylü
Sunum tarihi: 09 Ekim 2012 Salı
VideoAgent: Tüberkülozda Tanı ve Olgu Tanımlamaları - Mediha Gönenç Ortaköylü
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 79- Panel > Göğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar - Tüberküloz

Tüberkülozda Tanı ve Olgu Tanımlamaları


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Suha Özkan
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Tüberküloz (DOTS)
Şeref Özkara
TB Merkezlerinin Beklentileri

LookUs