Geri Hata bildir
Sunan: Şamil Aktaş
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Suda Boğulma - Şamil Aktaş
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Mini Konferanslar > MK4

Suda Boğulma


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Alper Yosunkaya
Toksik Gaz İnhalasyonu

LookUs