Geri Hata bildir
Sunan: Fehmi Tabak
Sunum tarihi: 18 Ekim 2011 Salı
VideoAgent: Sınıflama ve Etki Mekanizmaları - Fehmi Tabak
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P25 - Akciğer İnfeksiyonlarında Sık Kullanılan Antibiyotikler

Sınıflama ve Etki Mekanizmaları


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Ali Nihat Annakkaya
Uygulama Alanları
Reşat Özaras
Direnç Sorunu

LookUs