Geri Hata bildir
Sunan: Tülin Çağatay
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Profilaktik Tedavi ve İzlem Kriterleri - Tülin Çağatay
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P4 - Anti TNF İlaç Kullanımı ve TBC

Profilaktik Tedavi ve İzlem Kriterleri


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Faruk Çiftçi
Anti TNF İlaçlar ve Tüberküloz Patogenezi
Ali Fidan
Türkiye Deneyimleri (Klinik Çalışmalar)

LookUs