Geri Hata bildir
Sunan: Sevda Şener Cömert
Sunum tarihi: 08 Ekim 2012 Pazartesi
VideoAgent: SS-32 PET-CT ile Kimyasal Plöredezin Başarısı Öngörülebilir mi? - Sevda Şener Cömert
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 51- Panel > Sözel Sunum Oturumları-5

SS-32 PET-CT ile Kimyasal Plöredezin Başarısı Öngörülebilir mi?


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Deniz Köksal
SS-29 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Primer Tümörün SUVmaks Değerinin Tümörün Patolojik Özellikleriyle İlişkisi ve Tümör/ Lenf Nodu SUVmaks Oranının Lenf Nodu Metastazını Öngörmedeki Tanısal Değeri
Serdar Berk
SS-30 Diş Teknisyenlerinde Yedi Yıllık Takip Sonuçları
Bayram Altuntaş
SS-31 Malign Disfajinin Self Expandable Özefageal Stentlerle Palyasyonu
Ergun Tozkoparan
SS-33 Türkiye’de Bronkoskopi Uygulamaları: Bir Anket Çalışması
İbrahim Onur Alıcı
SS-34 Sonografik Özelliklerin Malign İle Bengin Lenf Nodu Ayırımındaki Yeri
İbrahim Onur Alıcı
SS-35 Tüberküloz ve Sarkoidoz Tutulumlarının Görüldüğü Lenf Bezlerinin EBUS ile Değerlendirilen Sonografik Özellikleri ve Bu Özelliklerin Tanısal Verimlilikleri
İbrahim Onur Alıcı
SS-36 EBUS-TBİA ile Hazırlanan Yayma Preparatları ve Hücre Bloklarının Tanısal Verimlerinin Karşılaştırılması

LookUs