Geri Hata bildir
Sunan: Emre Merdan Fayda
Sunum tarihi: 18 Ekim 2011 Salı
VideoAgent: Yeni Radyoterapi Yöntemleri - Emre Merdan Fayda
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P27 - Medikal İnoperable Erken Evre Akciğer Kanserinde Alternatif Tedaviler

Yeni Radyoterapi Yöntemleri


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Kamil Kaynak
Cerrahi Yaklaşım
Fatih Boyvat
Radyo Frekans

LookUs