Geri Hata bildir
Sunan: Tunçalp Demir
Sunum tarihi: 08 Ekim 2012 Pazartesi
VideoAgent: Kombine Tedavilerin Yeri - Tunçalp Demir
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 37- Panel > Sigara Bırakma Tedavilerinde Tartışmalı Konular

Kombine Tedavilerin Yeri


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Füsun Ülger
Kime ve Hangi Farmakolojik Tedavi
Hafize Çobanoğlu Güngör
Farmakolojik Tedaviler Ne Kadar Güvenli ?

LookUs