Geri Hata bildir
Sunan: Bedriye Atay Yayla
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Sigara Bıraktırma Polikliniğimizde Bırakmayı Etkileyen Faktörler - Bedriye Atay Yayla
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Sözlü Sunum Oturumu > SO1 - (SS-01 / SS-08)

Sigara Bıraktırma Polikliniğimizde Bırakmayı Etkileyen Faktörler


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Sevda Şener Cömert
Pulmoner Emboli Tanısında Toraks Ultrasonografisinin Rolü
Gökhan Aykun
Pulmoner Tromboemboli Tanısında Bilgisayarlı Tomografi-Pulmoner Anjiografi Obstüksiyon İndeks Oranı (PABTOIO) İle Well’s Klinik Skorlama Arasındaki İlişki
Ülkü Aka Aktürk
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Akut Atak Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Olgularda Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyonun Diyafram Fonksiyonları Üzerine Etkisinin M-Mod Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi
Gazi Gülbaş
Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Alan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Hastalarda Rakımın Sağ Kalım Üzerine Etkisi
Mediha Gönenç Ortaköylü
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Vasküler Endotelyal Growth Faktör ile İnflamasyon Belirteçlerinin Kan Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Fonksiyonel Parametrelerle Arasındaki İlişki
Ümit Çitici
Sigara Bıraktırma Polikliniğimizin İlk Sonuçları (2009-2010)

LookUs