Geri Hata bildir
Sunan: İbrahim Güner
Sunum tarihi: 08 Ekim 2012 Pazartesi
VideoAgent: SS-38 Kemodenerve Köpeklerde Sigara İçimi ile Oluşan Pulmoner Hipertansiyonda Serotoninin Muhtemel Rolü - İbrahim Güner
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 55- Panel > Sözel Sunum Oturumları-6

SS-38 Kemodenerve Köpeklerde Sigara İçimi ile Oluşan Pulmoner Hipertansiyonda Serotoninin Muhtemel Rolü


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Gönül Şimşek
SS-37 Deneysel Hipertiroidizmde Pulmoner Arteriyel Basınç Değişikliklerinde Kardiyak ve Endotelyal Disfonksiyonun Rolü
Derya Hoşgün
SS-39 Majör Ortopedik Cerrahi Sonrasında Venöztromboemboli Ve Etkileyen Faktörler
Barkın Eldem
SS-40 Pulmoner Endarterektomide Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler
Özlem Erçen Diken
SS-41 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları’nda Alfa-1 Antitripsin Düzeyleri ve Polimorfizm Analizi
Funda Demirağ
SS-42 Usual Interstisyel Pnömoni (UIP) Paterninin Histopatolojik Özelliklerinin Klinik ve Radyolojik Bulgularla İlişkisi
Sevinç Ateş
SS-43 İlaçlara Bağlı İnfiltratif Akciğer Hastalıkları - 10 Yıllık Üniversite Deneyimi
Önder Öztürk
SS-44 Lateralite ve Obstrüktif Uyku Apnesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

LookUs