Geri Hata bildir
Sunan: Tuncay Göksel
Sunum tarihi: 09 Ekim 2012 Salı
VideoAgent: Bronkoskopide Çalışan, Hasta ve Cihaz Güvenliği Nasıl Sağlanır ? - Tuncay Göksel
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 74- Mini Konferanslar >

Bronkoskopide Çalışan, Hasta ve Cihaz Güvenliği Nasıl Sağlanır ?


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Cebrail Şimşek
Göğüs Hastalıklarında Maluliyet

LookUs