Geri Hata bildir
Sunan: Adem Çelik
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Hastalarımızın Değerlendirilmesi - Adem Çelik
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Sözlü Sunum Oturumu > SO3 - (SS-15 / SS-22)

Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Hastalarımızın Değerlendirilmesi


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Burcu Karaokur Akkök
Tüberküloz Plörezide Fibrinolitik Parametrelerin Plevra Sıvısı ve Plazmadaki Düzeyleri Ve Tanıya Katkısı
Abdurrahman Abakay
Miliyer Tüberkülozlu 48 Hastanın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
Berna Duman
Stabil Dönemde KOAH Hastalarında Balgam Kolonizasyonu
Ahmet İlvan
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmeleri ve Astım Ataklarında Human Metapneumovirus Enfeksiyonunun Yeri
Önder Öztürk
Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalardaki Metabolik Sendrom ve CPAP Tedavisi Etkinliklerinin Araştırılması
Berna Duman
Solunum Hastalıklarının Sitolojik Tanısında Hücre Sunan Materyallerin Birbirlerine Üstünlükleri
Sebahat Genç Akoğlu
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Mikst Apne Varlığının Klinik Önemi Nedir?

LookUs