Geri Hata bildir
Sunan: Meral Kayıkçıoğlu
Sunum tarihi: 07 Ekim 2012 Pazar
VideoAgent: PAH Tanı ve Tedavisindeki Güncel Durumun Değerlendirilmesi - Meral Kayıkçıoğlu
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 18- Uydu Sempozyumu (GlaxoSmithKline) > Pulmoner Hipertansiyon

PAH Tanı ve Tedavisindeki Güncel Durumun Değerlendirilmesi


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Gül Öngen
PAH'a Genel Bakış
Murat İnanç
Romatoloji'de PAH'ın Önemi ve Tarama
Gül Öngen
PAH Tedavisinin Yakın Geleceğine Bakış

LookUs