Geri Hata bildir
Sunan: Faruk Çiftçi
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Anti TNF İlaçlar ve Tüberküloz Patogenezi - Faruk Çiftçi
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P4 - Anti TNF İlaç Kullanımı ve TBC

Anti TNF İlaçlar ve Tüberküloz Patogenezi


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Tülin Çağatay
Profilaktik Tedavi ve İzlem Kriterleri
Ali Fidan
Türkiye Deneyimleri (Klinik Çalışmalar)

LookUs