Geri Hata bildir
Sunan: Okan Akhan
Sunum tarihi: 18 Ekim 2011 Salı
VideoAgent: Girişimsel Radyoloji - Okan Akhan
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P22 - Çocuk ve Erişkinde Hidatik Kist: Medikal ve Cerrahi Bakış

Girişimsel Radyoloji


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Mehmet Köse
Medikal Bakış (Çocukta)
Hakan Kutlay
Cerrahi Bakış

LookUs